Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Giáo trình ngôn ngữ lập trình C trường ĐH KHTN

Giáo trình ngôn ngữ lập trình C trường ĐH KHTN

2354 Lượt xem

Tên tài liệu: Giáo trình ngôn ngữ lập trình C trường ĐH KHTN

Tác giả: Đặng Bình Phương (Khoa CNTT – Trường ĐH Khoa học tự nhiên)

Giáo trình ngôn ngữ lập trình C trường ĐH KHTNGiáo trình ngôn ngữ lập trình C trường ĐH KHTN

Nội dung Giáo trình ngôn ngữ lập trình C trường ĐH KHTN xoay quanh những vấn đề sau:

  • Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C
  • Các kiểu dữ liệu cơ sở
  • Câu lệnh điều khiển và rẽ nhánh
  • Câu lệnh lặp
  • Hàm
  • Dữ liệu kiểu mảng (Array)
  • Một số kiểu dữ liệu nâng cao

Đây là tài liệu rất cần thiết đối với những bạn mới bước đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình C. Những vấn đề căn bản đều đã được đề cập đến trong giáo trình này. Chúc các bạn học tốt cùng Giáo trình ngôn ngữ lập trình C trường ĐH KHTN.

 

Link download: Giáo trình ngôn ngữ lập trình C trường ĐH KHTN

0/5 (0 Reviews)