Giáo trình Microsoft Project

Giáo trình Microsoft Project

MicrosoftProject

Giáo Trình Microsoft Project

Chương 1: Giới thiệu về Microsoft Project

Chương 2: Làm quen với Microsoft Project

Chương 3: Các thao tác tập tin và cửa sổ làm việc

Chương 4: Các phương pháp lập dự án

Chương 5: Thiết lập thuộc tính cho công tác

Chương 6: Tài nguyên của dự án

Chương 7: Cửa sổ Network diagram và Resource graphic

Chương 8: Tài chính của dự án

Chương 9: Các công cụ xử lư trong Microsoft Project

Chương 10: Các cửa sổ làm việc và quan sát khác

Chương 11: In ấn trong Microsoft Project


down

0/5 (0 Reviews)

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com

Tin Hot

Đếm trang hàng loạt cho nhiều tài liệu Word

Bạn không thể nào mở hàng chục hay hàng trăm file tài liệu Word ra …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *