Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Giáo trình Mạng doanh nghiệp

Giáo trình Mạng doanh nghiệp

1719 Lượt xem

Tên tài liệu: Giáo trình Mạng doanh nghiệp

Giáo trình Giáo trình Mạng doanh nghiệp này gồm 16 bài trong đó có 09 bài giảng, 06 bài thực hành và 01 bài thảo luận. Mục tiêu cuốn sách đi vào các vấn đề chính sau:

– Thiết kế lược đồ địa chỉ IP cho doanh nghiệp

– Cơ bản về công nghệ mạng không dây

– Vấn đề định tuyến và chuyển mạch trong mạng doanh nghiệp

– Triển khai các dịch vụ máy chủ (Mail Server, Web Server, DNS, DHCP…)

– Cơ bản về bảo mật


mang-doanh-nghiep Giáo trình Mạng doanh nghiệp

Nội dung Giáo trình Mạng doanh nghiệp bao gồm các phần sau:

Bài 1: Tổng quan về mạng doanh nghiệp
1.1.Giới thiệu môn học, phương pháp học
1.2.Cách sử dụng các phần mềm thiết kế giả lập VMWare, Boson
1.3.Giới thiệu hệ thống mạng thực tế của một số doanh nghiệp

Bài 2: Địa chỉ mạng
2.1.Địa chỉ IP và Subnetmask
2.2.Các loại địa chỉ IP
2.2.1.Địa chỉ IP Private, Public
2.2.3.Địa chỉ IP Unicast, Multicast, Broadcast
2.3.Nguyên lý dịch chuyển địa chỉ IP (NAT)
2.4 Nguyên lý cấp phát DHCP

Bài 3: Công nghệ Wireless
3.1. Tổng quan về Wireless
3.2. Các chuẩn Wireless
3.3. Cấu hình mạng Wireless
3.3.1. Các thành phần thiết lập mạng mạng WLAN
3.3.2. WLAN và SSID
3.3.3. Cấu hình một mạng WLAN đơn giản

Bài 4: Cơ bản về cấu hình định tuyến
4.1. Các giao thức định tuyến
4.2. Giao thức định tuyến nội vùng RIP
4.3. Giao thức định tuyến động OSPF

Bài 5: Thực hành về định tuyến
Cấu hình định tuyến cho các mạng

Bài 6: Cấu hình NAT trên Router
6.1. Khái niệm về NAT
6.2. Nat tĩnh – Static NAT
6.3. Nat động – Dynamic NAT
6.4. Nat Overload – PAT

Bài 7: Thực hành Cấu hình NAT trên Router

Bài 8: Cấu hình chuyển mạch (Switching)
8.1. Cơ bản về cấu hình Switch
8.2. Cấu hình VLAN

Bài 9: Thực hành Cấu hình chuyển mạch và VLAN

Bài 10: Thảo luận

– Một số chủ đề thảo luận

– Các kỹ năng cần có của một kỹ sư trong vai trò HelpDesk

-ƒ Quy trình thiết kế và nâng cấp hệ thống mạng đã có

-ƒ Tìm hiểu các giao thức mã hoá trong mạng WLAN

– Mạng Wimax

– Tìm hiểu VoIP

– Công nghệ VPN

Bài 11: Cấu hình các Web Server, DNS Server
11.1. Dịch vụ phân giải tên miến – DNS Server
11.1.1. Nguyên lý phân giải tên miền
11.1.2. Xây dựng máy chủ phân giải tên miền cho mạng doanh nghiệp
11.2. Dịch vụ Web Server
11.2.1. Giao thức HTTP và HTTPS
11.2.2. Triển khai Website doanh nghiệp trên Server

Bài 12: Thực hành cấu hình các dịch vụ mạng cơ bản
12.1. Cấu hình Active Directory (AD)
12.2 Cấu hình IIS
12.3 Cấu hình DNS
12.4 Cấu hình DHCP

Bài 13. Xây dựng một Mail Server
13.1. Giao thức SMTP, POP3, IMAP
13.2. Triển khai Mail Server cho doanh nghiệp

Bài 14. Thực hành Xây dựng một Mail Server
Triển khai Mail Server cho doanh nghiệp

Bài 15: Thực hành Proxy và Firewall
15.1. Nguyên lý hoạt động của Proxy
15.2. Nguyên lý hoạt động của Firewall
15.3. Triển khai xây dựng hệ thống tường lửa cho doanh nghiệp

Bài 16. Cơ bản về bảo mật
16.1 Các nguy cơ tiềm tàng trên mạng
16.2. Các phương thức tấn công
16.2.1 Viruses, Worms, Trojan Horses.
16.2.2 Denial of Service (DoS) và Brute Force Attack
16.3. Các chính sách bảo mật

 

Link download: Giáo trình Mạng doanh nghiệp

0/5 (0 Reviews)