Giáo trình lập trình web PHP

Tài liệu sau đây sẽ hướng dẫn các bạn lập trình web với PHP từ việc cấu hình, cài đặt PHP cho đến việc viết các ứng dụng.

PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ script trên server được thiết kế để dễ dàng xây dựng các trang Web động. Mã PHP có thể thực thi trên Webserver để tạo ra mã HTML và xuất ra trình duyệt web theo yêu cầu của người sử dụng.
Hôm nay, website chia sẻ giáo trình hay xin chia sẻ cho các bạn tài liệu thiết kế web với ngôn ngữ PHP.
Giáo trình lập trình web PHP gồm có 18 bài:

Trích dẫn
Bài 1: Giới thiệu, Cấu hình và cài đặt PHP 
Bài 2: Kiến thức tổng quan về lập trình PHP
Bài 3: Toán tử và biểu thức trong PHP 
Bài 4: Xử lý giá trị form trong PHP 
Bài 5: Tìm hiểu quy trình làm việc trên file trong PHP 
Bài 6: Tổng quan về mảng và các hàm hỗ trợ trong PHP
Bài 7: Khái niệm cơ bản về Cookie và session trong PHP 
Bài 8: Khái niệm về hàm và gọi lại hàm trong PHP 
Bài 9: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 
Bài 10: Kết hợp PHP và MYSQL trong ứng dụng website 
Bài 11: Viết ứng dụng đăng nhập bằng PHP và MYSQL 
Bài 12: Viết ứng dụng thêm thành viên bằng PHP và MYSQL
Bài 13: Viết ứng dụng quản lý thành viên bằng PHP và MYSQL 
Bài 14: viết ứng dụng sửa xóa thành viên bằng PHP và MYSQL  
Bài 15: Viết ứng dụng tạo mã xác nhận bằng PHP 
Bài 16: Viết ứng dụng đếm số người online bằng php 
Bài 17: Xây dựng hệ thống bình chọn bằng PHP và MYSQL 
Bài 18: Xây dựng ứng dụng tạo trang upload nhiều hình ảnh
down

 

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com

Tin Hot

Quản trị web là gì? hướng dẫn cách quản trị website

Quản trị web là gì? hướng dẫn cách quản trị website

Quản trị website là gì? Hướng dẫn cách quản trị web Website không chỉ là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *