Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Giáo trình lập trình truyền thông

Giáo trình lập trình truyền thông

1853 Lượt xem

Tên tài liệu: Giáo trình lập trình truyền thông

Biên Soạn: Ngô Bá Hùng – Nguyễn Công Huy

Nội dung Giáo trình lập trình truyền thông bao gồm:

Chương 1: Tổng quan về lập trình truyền thông

– Cơ chế giao tiếp liên quá trình là gì ?

– Phân loại cơ chế giao tiếp liên quá trình

– Mô hình tham khảo OSI

– Mạng TCP/IP

– Dịch vụ mạng

– Mô hình Client – Server

– Các kiểu kiến trúc chương trình

Chương 2: Sơ lược về ngôn ngữ Java

– Giới thiệu về ngôn ngữ Java

– Chương trình ứng dụng kiểu Application

– Các cấu trúc điều khiển trong Java

– Ngoại lệ (EXCEPTION)

– Một số vấn đề liên quan đến lớp trong Java

– Vào / Ra với  Stream

– Luồng (Thread)

Chương 3: Ống dẫn (Pipe)

– Giới thiệu về ống dẫn

– Ống dẫn trong Java

– Dịch vụ phản hồi thông tin (Echo Service)

– Giả lập dịch vụ phản hồi thông tin bằng Pipe

Chương 4: Socket

– Giới thiệu về socket

– Xây dựng ứng dụng Client-Server với Socket

– Socket dưới ngôn ngữ Java

– Xây dựng chương trình Client – Server ở chế độ không nối kết

Chương 5: RPC và RMI

– Lời gọi thủ tục xa (RPC- Remote Procedure Call)

– Kích hoạt phương thức xa (RMI- Remote Method Invocation )

– Xây dựng một ứng dụng phân tán với RMI

– Bài tập áp dụng

Link download: Giáo trình lập trình truyền thông

0/5 (0 Reviews)