Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Giáo trình kỹ thuật lập trình nâng cao

Giáo trình kỹ thuật lập trình nâng cao

1709 Lượt xem

Tên tài liệu: Giáo trình kỹ thuật lập trình nâng cao

Tác giả: Trần Hoàng Thọ

Trường Đại học Đà Lạt

Giáo trình kỹ thuật lập trình nâng caoGiáo trình kỹ thuật lập trình nâng cao

Giáo trình kỹ thuật lập trình nâng cao – Đây là tài liệu được viết với mục đích làm tài liệu tham khảo chính cho môn học Kỹ Thuật Lập Trình.

 

Nội dung Giáo trình kỹ thuật lập trình nâng cao bao gồm các phần sau:

Phần I: Đệ quy

  • Khái niệm về đệ quy và vai trò của nó trong lập trình
  • Cách xây dựng một giải thuật cho một bài toán bằng phương pháp đệ quy
  • Cơ chế thực hiện một giải thuật đệ quy
  • Khử đệ quy

Phần II: Kiểm chứng chương trình

  • Vai trò của vấn đề kiểm chứng trong lập trình
  • Các phương pháp dùng để kiểm chứng tính đúng
  • Hệ luật Hoare và áp dụng của nó vào kiểm chứng tính đúng có điều kiện
  • Hệ luật Dijstra và áp dụng của nó vào kiểm chứng tính đúng đầy đủ
  • Dạng tổng quát của bài toán kiểm chứng và phương pháp kiểm chứng. Các lược đồ kiểm chứng và tập tối thiểu các điều kiện cần kiểm chứng

Link download: Giáo trình kỹ thuật lập trình nâng cao

0/5 (0 Reviews)