Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Giáo trình HTML5 của Microsoft

Giáo trình HTML5 của Microsoft

2487 Lượt xem

Đây là giáo trình học HTML5 của Microsoft phát hành, tất nhiên là giáo trình này nội dung toàn bộ là tiếng anh, nó gồm khoảng hơn 400 trang. Nếu bạn nào học tốt tiếng anh thì mình khuyến khích nên đọc cuốn sách này, còn nếu tiếng anh không tốt thì cũng không sao. Như các bạn thấy đó, mình đang dịch lại giáo trình HTML5 từ tiếng anh sang, và cũng cố gắng trắt lọc những nội dung hay và cần thiết cho mọi người tham khảo.

Giáo trình html5, học html5

 

Download

0/5 (0 Reviews)