Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Giáo trình học cơ sở dữ liệu SQLserver

Giáo trình học cơ sở dữ liệu SQLserver

2857 Lượt xem

Thế giới dữ liệu ngày nay ngày càng phát triển vì vậy mà dữ liệu và các hệ thống quản lý dữ liệu đó cần phải luôn luôn được bảo đảm và ở trạng thái có sẵn. SQL Server 2008 cho phép các nhà phát triển giảm được sự phức tạp của cơ sở hạ tầng trong khi đó vẫn bảo đảm cung cấp một nền tảng dữ liệu doanh nghiệp có khả năng bảo mật, khả năng mở rộng và quản lý tốt hơn, cùng với thời gian chết của ứng dụng giảm. .Hãy tham khảo tài liệu này để biết rõ hơn về nội dung chi tiết.

 

 

0/5 (0 Reviews)