Trang chủ » Thủ thuật » Giải quyết lỗi TimeOut khi import lượng lớn dữ liệu vào phpMyAdmin

Giải quyết lỗi TimeOut khi import lượng lớn dữ liệu vào phpMyAdmin

2615 Lượt xem

Việc import một lượng lớn dữ liệu vào mySql sẽ mất khá nhiều thời gian thực thi của php. Trong khi mặc định phpMyAdmin chỉ cho phép file php thực thi trong vòng 300 giây, nếu thời gian thực thi lớn hơn sẽ gây ra lỗi timeout.

1
Fatal error: Maximum execution time of 300 seconds exceeded in C:\xampp\phpMyAdmin\libraries\import\sql.php on line 129

Dưới đây là giải pháp để giải quyết tình trạng Timeout khi cố import một file sql với số lượng bảng ghi lớn mà mình đã tìm ra được. Mình đã thử nghiệm thành công trên Localhost với Web Service tạo bởi XAMPP.

Chú ý

Phương pháp này có thể sẽ không thực hiện được nếu bạn dùng shared hosting, tức bạn không có quyền can thiệp vào tệp tin của phpMyAdmin. Trong trường hợp đó hãy hỏi ý kiến và nhờ trợ giúp từ nhà cung cấp hosting.

Đầu tiên ta “mò” vào thư mục cài đặt phpMyAdmin. Nếu dùng XAMPP bạn sẽ dễ dàng thấy thư mục này ngay tại thư mục cài đặt XAMPP. Tiếp theo ta mở file config.inc.php lên và thêm dòng sau vào cuối file:

1
2
3
4
5
/**
* thiết đặt thời gian timout tính bằng giây
* 0 = không giới hạn
*/
$cfg['ExecTimeLimit'] = 0; /* không giới hạn thời gian chạy */

Save file này lại, và reset lại Apache service nếu cần. Vậy là xong, từ nay về sau sẽ không còn gặp phải lỗi timeout từ phpMyAdmin. Mà sẽ thấy dòng chữ xanh xanh đại loại như:

1
Import has been successfully finished, 69504 queries executed.

Chúc bạn thành công với giải pháp nho nhỏ trên của mình.

0/5 (0 Reviews)