Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Ebook iNET SEO Web Master 2014

Ebook iNET SEO Web Master 2014

1511 Lượt xem

Tên tài liệu: Ebook iNET SEO Web Master 2014

Biên soạn: Nguyễn Trọng Thơ

tai-lieu-seoEbook iNET SEO Web Master 2014

Tài liệu SEO này cung cấp kiến thức nền tảng vững chắc để trở thành 1 SEOer chuyên nghiệp.

Nội dung của tài liệu “Ebook iNET SEO Web Master 2014” bao gồm:

1. TỔNG QUAN VỀ SEO
1.1 SEO là gì ?
1.2. Lợi ích của SEO
1.3. Tìm hiểu về Google
1.4. SEM và PPC là gì ?
1.5. Quy trình SEO 1 website
1.6. Chuẩn bị gì trước khi học SEO

2. LẬP ĐỊNH DANH SÁCH TỪ KHÓA
2.1. Nghiên cứu và lựa chọn từ khóa
2.2. Thiết kế URL bài viết

3. TỐI ƯU BÊN TRONG TRANG WEB
3.1. Title
3.2. META Decription
3.3. Heading (H1, H2, H3)
3.4. Hình ảnh (IMG)
3.5. Mật độ từ khóa

4. CÁC YẾU TỐ TRÊN WEBSITE
4.1. Ngôn ngữ trang web
4.2. File robots.txt
4.3. Sitemap là gì ?
4.4. Redirect 301
4.5. Canonical
4.6. Kiểm tra lỗi HTML

5. XÂY DỰNG LIÊN KẾT
5.1. Các loại backlink
5.2. Pagerank là gì?
5.3. Nofollow là gì ?

6. MỘT SỐ KỸ THUẬT BLACK-HAT SEO

7. KIỂM TRA THỨ HẠNG TRANG WEB

 

Link Download:  Ebook iNET SEO Web Master 2014

0/5 (0 Reviews)