Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Đồ án Tìm hiểu mạng LAN không dây

Đồ án Tìm hiểu mạng LAN không dây

2135 Lượt xem

Đồ án Tìm hiểu mạng LAN không dây

Xem Tải xuống MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 2
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ MẠNG WIRELESS LAN 5
I.GIỚI THIỆU VỀ MẠNG WIRELESS LAN-WLAN 5
1. Wireless Lan là gì 5
Lịch sử ra đời của Wireless lan 5
II.CÁC THIẾT BỊ CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG WLAN 6
1. Các thiết bị cơ bản 6
1.1 Card mạng không dây(Wireless NIC) 6
1.2 Các điểm truy cập (access point) 6
1.3 Bridge không dây(wbridge) 7
1.4 Các router điểm truy cập(Access point router) 7
2. Các ứng dụng của hệ thống 7
3.Bảng so sánh ưu và nhược điểm giữa mạng không dây và có dây: 8
III. CÁC CHUẨN THÔNG DỤNG CỦA WIRELESS LAN 10
1. Các chuẩn IEEE 802.11 10
1.1 802.11 10
1.2 802.11b 10
1.3 802.11a 11
1.4 802.11g 11
1.5 802.11n 12
2. Hiper lan 12
IV. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG WIERLESS LAN 13
CHƯƠNG II : BẢO MẬT MẠNG WIRELESS LAN 14
I. MỘT SỐ HÌNH THỨC TẤN CÔNG XÂM NHẬP PHỔ BIẾN 14
1. Passive Attack (eavesdropping) 14
2. Active attack 15
3.Jamming (tấn công bằng cách gây nghẽn) 16
4. Man-in-the-middle Attack 17
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO MẬT CHO MẠNG WIRELESS LAN 18
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ, CẤU HÌNH MẠNG WIRELESS LAN 21
I. CÁC THIẾT BỊ HẠ TẦNG CỦA MẠNG WIRELESS LAN 21
1. Điểm truy cập:AP(access point) 21
2. Các chế độ hoạt động của AP 21
3. Các thiết bị máy khách trong WIRELESS LAN 23
1.1 Card PCI Wireless 23
1.2 Card PCMCIA Wireless 24
1.3 Card USB Wireless 24
II. CẤU HÌNH AD-HOC MODE 24
KẾT LUẬN 27
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 28
TÀI LIỆU THAM KHẢO 29
0/5 (0 Reviews)