Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Đồ án Thiết kế mạng Lan cho một công ty tin học

Đồ án Thiết kế mạng Lan cho một công ty tin học

2018 Lượt xem

Đồ án Thiết kế mạng Lan cho một công ty tin học

Xem Tải xuống MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU : . . Trang 1
Chương I
TỔNG QUAN VỀ MẠNG LAN VÀ THIẾT KẾ MẠNG LAN
I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN : .Trang 2
1. Cấu trúc topo của mạng : .Trang 3
2. Mạng hình sao (Star topology) : .Trang 3
* Những ưu điểm của mạng hình sao: .Trang 3
* Những nhược điểm của mạng hình sao : .Trang 3
3. Mạng hình tuyến tính BUS (Bus topology): .Trang 3
* Những ưu điểm của mạng hình tuyến tính : . Trang 4
* Những nhược điểm của mạng hình tuyến tính: . Trang 4
4. Mạng dạng vòng (Ring topology): . Trang 4
* Những ưu điểm của mạng dạng vòng: . Trang 4
* Những nhược điểm của mạng dạng vòng: Trang 5
5. Mạng dạng kết hợp: . .Trang 5
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUY NHẬP ĐƯỜNG TRUYỀN : Trang 6
II.1. GIAO THỨC CSDMA/CD (Carrier Sense Multiple Access With Collision Detection) .6
II. 2. GIAO THỨC TRUYỀN THẺ BÀI : Trang 6
II.3. GIAO THỨC FDDL : .Trang 7
III. CÁC KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH TRONG MẠNG LAN: . .Trang 8
III.1. PHÂN ĐOẠN MẠNG LAN : . Trang 8
III.1.1. Mục đích của phân đoạn mạng LAN : .Trang 8
* Miền xung đột (Còn gọi là miền băng thông – Bandwith domain ) : Trang 9
III.1.2. Phân đoạn mạng bằng Repeater : Trang 9
III.1.3. Phân đoạn mạng bằng cầu nối : . Trang 11
III.1. 4. Phân đoạn mạng bằng router : . Trang 13
III.1.5. Phân đoạn mạng bằng bộ chuyển mạch : .Trang 13
III.2. CÁC CHẾ ĐỘ CHUYỂN MẠCH TRONG MẠNG LAN : Trang 14
III.2.1. CHUYỂN MẠCH LƯU VÀ CHUYỂN : .Trang 14
III.2.2. CHUYỂN MẠCH NGAY : . .Trang 15
IV. MÔ HÌNH THIẾT KẾ MẠNG LAN : . Trang 15
IV.1 MÔ HÌNH PHÂN CẤP (Hierarchical models) : Trang 15
• Cấu trúc : Trang 16.
• Đánh giá mô hình : Trang 16
IV. 2. MÔ HÌNH AN NINH : . Trang 16
Chương II : . Trang 17
THIẾT KẾ MẠNG VLAN
I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU ĐẶT RA : Trang 18
I.1. MỤC ĐÍCH LỰA CHỌN ĐỀ TÀI : . Trang 18
I.2. YÊU CẦU ĐỀ TÀI : . Trang 18
I.3. KHẢO SÁT VỊ TRÍ LẮP ĐẤT CÁC THIẾT BỊ PHÒNG: . Trang 19
I.4. ĐIỀU KIỆN THI CÔNG VÀ CHỦNG LOẠI VẬT LIỆU THI : . Trang 19
I.5. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP VÀ MÔ HÌNH THIẾT KẾ : Trang 19
I.5.1 Lựa chọn hệ điều hành mạng : . . Trang 20
I.5.2. Lựa chọn kiến trúc mạng : . . Trang 20
I.5.3. Lựa chọn giải pháp kỹ thuật (Khả năng vận hành, tính tương thích, quản lý) : . Trang 20
II. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ MẠNG : . Trang 21
II.1 Thiết kế sơ đồ mạng ở tầng vật lý : . . Trang 22
II.2. Thiết kế sơ đồ mạng ở mức logic : . Trang 23
II.3. Lựa chọn thiết bị : . . Trang 24
II.4. Lập kế hoạch thực hiện : . Trang 24
 
 
Chương III : . Trang 24
CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ VLAN
I. CÀI ĐẶT HỆ ĐIỂU HÀNH CHO SERVER : . . Trang 24
II. CÀI ĐẶT CÁC DỊCH VỤ MẠNG VÀ CÁC GIAO THỨC : . . Trang 24
III.2.1. DỊCH VỤ DNS : . Trang 24
Các bước cài đặt dịch vụ DNS cho máy tính phục vụ : . . Trang 24
III.2.2. CÀI ĐẶT DỊCH VỤ DHCP
III.2.2.1. Khái niệm
III.2.2.2 Cài đặt dịch vụ DHCP
• Cài đặt dịch vụ DHCP cho máy tính phục vụ
III.2.3. Tạo nhóm người sử dụng
III.2.4. Thiết lập tài khoản người dùng
• Các bước cài đặt Domain controller trên Windows Server 2003
III.2.5. Lắp đặt máy tính và các thiết bị ngoại vi vào hệ thống
III.2.6. Chia sẻ tài nguyên máy con
III.2.7. Kiểm qua sự kết nối và vận hành gói tin qua các Switch

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị