Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Đồ án Quản trị mạng máy tính

Đồ án Quản trị mạng máy tính

2278 Lượt xem

Đồ án Quản trị mạng máy tính


Tải xuống MỤC LỤC
Phần 1: Tổng quan về mạng máy tính 1
I. Định nghĩa Mạng Máy Tính: 1
II. Tại sao cần có mạng? 1
III. Phân loại mạng máy tính: 1
1. Mạng cục bộ LAN (Local Area Network): 1
2. Mạng đô thị MAN (Metropolitan Area Network): 2
3. Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network): 2
4. Mạng Internet: 3
IV. Sự phân biệt giữa mạng cục bộ và mạng diện rộng: 3
V. Các mô hình xử lý mạng: 5
1. Mô hình xử lý mạng trung tâm: 5
2. Mô hình xử lý mạng phân phối: 5
3. Mô hình xử ký mạng công tác: 6
VI. Các mô hình quản lý mạng: 6
1. Workgroup: 6
2. Domain: 6
VII. Các mô hình ứng dụng mạng: 6
1. Mạng ngang hang (Peer to Peer): 6
2. Mạng khách chủ (Client-Server): 7
VIII. Kiến trúc mạng cục bộ: 8
1. Hình trang mạng (Network Topology): 8
2. Mạng hình sao (Star): 8
3. Mạng trục tuyến tính (Bus): 9
4. Mạng hình vòng (Ring): 9
Phần 2: Tầng mạng (NETWORK layer) 10
I. Giới thiệu: 10
II. Các giải thuật chọn đường: 11
1. Giới thiệu: 11
2. Mục tiêu của giải thuật chọn đường: 11
3. Phân loại giải thuật chọn đường: 11
4. Các giải thuật tìm đường tối ưu: 12
a. Giải thuật tìm đường đi ngắn nhất Dijkstra: 12
b. Giải thuật chọn đường tối ưu Ford-Fulkerson: 14
c. Giải pháp vạch đường Vector Khoảng cách (Distance Vector): 15
III. Các giải thuật chống tắt nghẽn: 19
1. Các nguyên tắc chung để điều khiển tắt nghẽn: 20
2. Các biện pháp phòng ngừa tắt nghẽn: 21
IV. Định Tuyến: 22
1. Tổng quát: 22
2. Các lớp thuật toán định tuyến: 23
a. Thuật toán vector (distance-vector routing protocols): 23
b. Thuật toán trạng thái kết nối (Link-state routing protocols): 23
c. So sánh các thuật toán định tuyến: 24
3. Giao thức được định tuyến và giao thức định tuyến: 24
a. Giao thức được định tuyến (routed protocols hay routable protocols): 24
b. Giao thức định tuyến (routing protocols): 24
c. Danh sách các giao thức định tuyến: 25
4. Thông số định tuyến: 25
5. Các lớp giao thức định tuyến: 26
Phần 3: Mô hình TCP/IP 27
I. Giao thức IP: 27
1. Tổng quát: 27
2. Các giao thức trong mạng IP: 27
3. Các bước hoạt động của IP: 28
II. Giao thức điều khiển truyền dữ liệu TCP: 28
III. Tổng quan địa chỉ IP: 32
IV. Một số khái niệm về thuật ngữ liên quan: 34
V. Các lớp địa chỉ: 35
1. Lớp A: 35
2. Lớp B: 36
3. Lớp C: 36
4. Lớp D và E: 37
5. Ví dụ cách triển khai địa chỉ IP: 37
6. Chia mạng con(subnetting): 37
7. Địa chỉ riêng (private address) và cơ chế chuyển đổi địa chỉ mạng(network address translate -NAT): 39
Phần 4: Các thiết bị mạng 40
I. Card giao tiếp mạng (NIC – Network Interface Card): 40
1. Khái niệm: 40
2. Các chức năng chính của NIC: 41
3. Giới thiệu các dạng NIC hiện nay đang được sử dụng: 41
II. Transceiver: 43
III. Repeater: 43
IV. Hub: 44
V. Bridge: 45
VI. Switch: 46
VII. Router: 48
VIII. Brouter: 49
IX. Gateway: 49
X. Modem: 50
XI. Các phương tiện truyền dẫn: 51
1. Các loại cáp: 51
a. Cáp đồng trục (coaxial): 51
b. Cáp xoắn đôi: 54
c. Cáp quang (Fiber-Optic cable): 57
2. Môi trường vô tuyến: 58
Phần 5: Thiết kế mạng LAN 59
I. Các vấn đề cần lưu ý: 59
II. Những yêu cầu chung của việc thiết kế mạng: 59
III. Khảo sát hiện trạng: 60
1. Sơ đồ cấu trúc các phòng của toà nhà: 60
2. Cách phân phối các máy tính: 60
3. Mô hình Logic các phòng máy: 61
4. Sơ đồ vật lý: 61
5. Lựa chọn mô hình mạng: 61
6. Thiết bị phần cứng: 63
Phần 6: Mạng diện rộng và WIFI 66
I. Mạng chuyển mạch (Circuit Swiching Network): 66
II. Mạng thuê bao riêng (Leased line Network): 67
1. Phương thức ghép kênh theo tầng số: 68
2. Phương thức ghép kênh theo thời gian: 68
III. Tổng quan về Wi-fi: 69
Phần 7: Bảo mật mạng 74
I. Virus: 74
II. Các loại Virus: 74
1. Virus Boot: 74
2. Virus File: 75
3. Virus Macro: 75
4. Con ngựa Thành Troia – Trojan Horse: 75
III. IP security: 77
1. Tổng quan: 77
2. Cấu trúc bảo mật: 77
3. Các chuẩn hóa: 78
4. Thiết kế: 78
5. Các giao thức: 79
a. Authentication Header (AH): 79
b. Encapsulating Security Payload (ESP): 80
6. Sự thi hành: 81

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị