Trang chủ » Lập trình » Đồ án quản lý nhà sách

Đồ án quản lý nhà sách

4680 Lượt xem

Một khách hàng là chủ của một nhà sách yêu cầu xây dựng một phần mềm hỗ trợ cho việc quản lý sách và quản lý việc bán sách. Thông tin về nhà sách như sau:

·         Nhà sách có quy mô vừa.

·         Nhân sự của nhà sách gồm có: Quản lý nhà sách (Chủ nhà sách), nhân viên bán hàng và thủ kho.

·         Mỗi khách hàng đến mua sách thì nhân viên bán hàng sẽ lập hóa đơn bán sách gồm có các thông tin sau: mã hóa đơn, tên khách hàng, ngày lập hóa đơn,  mã sách, tên sách (Danh sách các sách), số lượng, đơn giá, thành tiền.

·         Thủ kho có nhiệm vụ cập nhật thông tin sách mới vào kho, kiểm kê và báo cáo số lượng sách trong kho.

·         Hàng tháng, người quản lý sẽ thống kê số sách đã bán, số sách còn trong kho, để có thể biết được loại sách nào bán được nhiều, loại sách nào bán với số lượng ít, nhằm đưa ra giải pháp kịp thời (Chương trình khuyến mại). Ngoài ra, người quản lý còn thống kê doanh thu để nắm bắt tình hình kinh doanh của nhà sách.

Hệ thống được truy cập vào CSDL của nhà sách.

DownloadDownload

0/5 (0 Reviews)