Trang chủ » Lập trình » Đồ án quản lý đào tạo sinh viên bằng PHP

Đồ án quản lý đào tạo sinh viên bằng PHP

2779 Lượt xem

Hôm nay mình chia sẻ tiếp cho các bạn đồ án quản lý đào tạo sinh viên bằng PHP.

Về cơ bản thì đồ án này đã giải quyết các vấn đề cốt lõi của chương trình, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế các bạn lấy về tìm hiểu và phát triển thêm nhé.

Các bạn download ở link chia sẻ.

itplusvn.com-qldt

Download

0/5 (0 Reviews)