Trang chủ » Tổng hợp giáo trình miễn phí » ĐIỆN TỬ SỐ – Bài giảng

ĐIỆN TỬ SỐ – Bài giảng

1783 Lượt xem

ĐIỆN TỬ SỐ – Bài giảng

Xem Tải xuống Gồm 9 chương: Chương 1: Hệ đếm Chương 2: Đại số Boole và các phƣơng pháp biểu diễn hàm Chương 3: Cổng logic TTL và CMOS Chương 4: Mạch logic tổ hợp Chương 5: Mạch logic tuần tự Chương 6: Mạch phát xung và tạo dạng xung Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn. Chương 8: cấu kiện logic khả trình (PLD) Chương 9: Ngôn ngữ mô tả phần cứng (VHDL)
0/5 (0 Reviews)