Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Đề tài Công tác quản trị nhân sự tại công ty máy tính Việt Nam

Đề tài Công tác quản trị nhân sự tại công ty máy tính Việt Nam

2049 Lượt xem

Đề tài Công tác quản trị nhân sự tại công ty máy tính Việt Nam

Xem Tải xuống LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 2
I. BẢN CHẤT,CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ: 2
1. KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: 2
2. CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRI NHÂN SỰ: 2
II. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ: 3
1. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC: 3
2. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG: 4
3. TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG: 5
4. ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG: 7
5. TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG: 12
PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM I 17
I. KHÁI SỐ QUÁT VỀ CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM I 17
1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 17
2. NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÔNG TY. 17
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY. 18
3.1. BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG 18
3.2. ĐẶC ĐIỂM VỀ NGUỒN HÀNG VÀ MẶT HÀNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 21
3.3. ĐẶC ĐIỂM VỀ THỊ TRƯỜNG. 21
3.4. ĐẶC ĐIỂM VỀ NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY 22
II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH
VIỆT NAM I 25
1. THỰC TRẠNG VỀ ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY 25
2. TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM I 27
3. TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM I 31
4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI
CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM I. 38
4.1. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. 39
4.2. MỘT SỐ HẠN CHẾ. 40
PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM I 42
I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM I. 42
1. PHƯỚNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH 42
2. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 43
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VIỆC SỬ DỤNG NHÂN LỰC. 46
1. ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN LÝ. 46
2. VẤN ĐỀ TỔ CHỨC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG. 47
3. VỀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 48
4. CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN. 49
5. ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG. 51
6. CHÍNH SÁNH ĐÃI NGỘ NGƯỜI LAO ĐỘNG. 52
KẾT LUẬN 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị