Trang chủ » Seo - Marketing » Danh sách diễn đàn gov edu đi backlink chất lượng

Danh sách diễn đàn gov edu đi backlink chất lượng

1445 Lượt xem

Nếu bạn đang tìm kiếm danh sách diễn đàn gov và edu để phục vụ cho phi vụ spam link của mình thì bài viết này dành cho bạn, đây là danh sách hơn 100 diễn đàn gov edu siêu chất cho anh em tiếp tục công việc cày cuốc backlink của mình.

sampres dot com

Ngoài ra bạn có thể xem qua bài viết danh sách diễn đàn dofollow pr cao, để tránh bị xóa bài hoặc không bị band thì mọi người không nên spam nhé.

danh sách diễn đàn gov việt nam

NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI VIẾT

Các yếu tố để có backlink chất lượng?

 • Nội dung liên quan đến blog của bạn
 • Vị trí đặt backlink trong content
 • Có tương tác click của người dùng
 • OutLink số lượng link out thấp
 • Thuộc tính thẻ a là dofollow

Tỷ lệ Anchor Text nên là bao nhiêu thì hợp lý?

 • Exact Match Anchors
 • Keyword: dịch vụ seo
 • Key Phrases Mixed Into Anchors
 • Tiêu đề trang: dịch vụ seo uy tín giá rẻ
 • Keyword Plus: bảng giá dịch vụ seo
 • Brand Plus Keyword: dịch vụ seo – sampres.com
 • Partial Keyword: nếu bạn đang cần dịch vụ seo
 • Brand, Natural and URL Anchors
 • Thương hiệu: Sampres.com
 • Tự nhiên: Xem thêm, website, homepage
 • URL: https://sampres.com/dich-vu-seo
 • Website.com: sampres.com
 • URL Trang chủ: https://sampres.com
 • No Anchor: no text
 • URL www: www.sampres.com

Tỷ lệ chuẩn 20% Exact Match Anchors, 30% Key Phrases Mixed Into Anchors, 50% Brand, Natural and URL Anchors.

Danh sách diễn đàn blog đi link update 2019

view rawbacklink.txt hosted with ❤ by GitHub

Danh sách diễn đàn Gov, Edu chất lượng cao

# Gov Forum #
https://sampres.com/dien-dan-gov-edu#comment
http://bandophianam.gov.vn
http://www.ipc.daknong.gov.vn/
http://santmdttuyenquang.gov.vn
http://xaquyloc.gov.vn/dien-dan
http://ttth-stc.quangbinh.gov.vn/
http://thuvienso.khcnbackan.gov.vn/
http://quangtri-ict.gov.vn
http://chicucquanlythitruongangiang.gov.vn
http://daotao.vieclamvietnam.gov.vn/
http://forum.truongchinhtrithanhhoa.gov.vn |
http://ccbp.mpi.gov.vn/
http://forum.datasus.gov.br/
http://thanhdoanvinh.gov.vn/
http://protextlink.com/
http://th-ongichkhiemdn.edu.vn
http://gdqptn.edu.vn
http://bandophianam.gov.vn/
http://gntn.mpi.gov.vn
http://ducvinh.gov.vn/
thuvienso.khcnbackan.gov.vn
http://thanhdoanvinh.gov.vn/
http://blog.mohe.gov.my/
http://ccbp.mpi.gov.vn
http://forum.truongchinhtrithanhhoa.gov.vn/
Haiduong.gov.vn
quangnam.gov.vn
quangtri.gov.vn
kontum.gov.vn
tuyenquang.gov.vn
sonla.gov.vn
laichau.gov.vn
yenbai.gov.vn
hanam.gov.vn
khanhhoa.gov.vn
daklak.gov.vn
congbao.quangtri.gov.vn
lamdong.gov.vn
skhcnquangnam.gov.vn
congthuongthainguyen.gov.vn
nganhangnnhatinh.gov.vn
bacgiangintrade.gov.vn
dpihatinh.gov.vn
xdqnam.gov.vn
disanquangnam.vn
tinhdoannghean.vn
ngoaivuhatinh.gov.vn
kkt-kontum.gov.vn
kktvungang-hatinh.gov.vn
camxuyen.gov.vn
tnmtcaobang.gov.vn
daknong.gov.vn
syt.bacgiang.gov.vn
gtvthatinh.gov.vn
canloc.gov.vn
kkthatinh.gov.vn
tnmtbacgiang.gov.vn
donghoi.gov.vn
dulich.quangtri.gov.vn
hoikhuyenhoc.quangtri.gov.vn
phuquy.gov.vn
techmart.skhcnquangnam.gov.vn
techmart.skhcnquangnam.gov.vn
Techmartskhcn.daknong.gov.vn
ntmn.quangnam.gov.vn
tangtruongxanh.quangnam.gov.vn
cotu.quangnam.gov.vn
dienban.gov.vn
nongson.gov.vn
bhxhquangnam.gov.vn
vpubnddonggiang.gov.vn
vhtttamky.gov.vn
sldtbxhqnam.gov.vn
ngoaivuquangnam.gov.vn
tnmtquangnam.gov.vn
noivuqnam.gov.vn
qso.gov.vn
vhttdlqnam.gov.vn
vhtttamky.gov.vn
taygiang.gov.vn
donggiang.gov.vn
duyxuyen.gov.vn
phuocson.gov.vn
hiepduc.gov.vn
namtramy.gov.vn
phuninh.gov.vn
bantin.tnmtquangnam.gov.vn
tthc.tnmtquangnam.gov.vn
asincv.gov.vn
cambinh.gov.vn
quangtri-ict.gov.vn
thixaquangtri.gov.vn
stcquangtri.gov.vn
vinhlinhquangtri.gov.vn
fipivinh.gov.vn
chicucthuetpvinh.gov.vn
thanhdoanvinh.gov.vn
nghiahung.gov.vn
sotuphapqnam.gov.vn
cirenqnam.gov.vn
sotnmtphuyen.gov.vn
tthc.phuninh.gov.vn
tnmtdienban.gov.vn
kyanh.gov.vn
huongkhe.gov.vn
tnmthatinh.gov.vn
ldtbxhhatinh.gov.vn
skhcn.daknong.gov.vn
moitruong.quangtri.gov.vn,
quyhoach.quangtri.gov.vn,
bqlkkt.quangtri.gov.vn,
congdoan.quangtri.gov.vn,
nongthonmoi.quangtri.gov.vn,
nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn
congbao.quangtri.gov.vn
http://stttttuyenquang.gov.vn/
http://sotaichinh.tuyenquang.gov.vn/
40namgiaiphong.quangtri.gov.vn
hoinghicg.quangtri.gov.vn
travinh.gov.vn
tinhdoantuyenquang.vn
sovhttdltuyenquang.vn
congdoantuyenquang.vn
danguykccq.tuyenquang.gov.vn
sonoivu.tuyenquang.gov.vn
sxdtuyenquang.gov.vn
soldtbxhquangtri.gov.vn
sotuphapquangtri.gov.vn
ngoaivuquangtri.gov.vn
svhttdlquangtri.gov.vn
http://bacgiang-iza.gov.vn/
congthuongbackan.gov.vn
# Edu forum #
http://thcsphuongcuongxa.edu.vn
http://forum.ueh.edu.vn/
http://mangraovat.edu.vn/
http://diendanseo.edu.vn/
http://daotaoit.edu.vn/
http://www.seohue.edu.vn/
http://hkpdtq2012.edu.vn/threads/
http://miss.edu.vn/
diendanyduoc edu vn
vmode.edu.vn/forum
http://diendanseotot.edu.vn
http://ifc.edu.vn/threads/
http://newstargroup.edu.vn
http://phqt.edu.vn/
http://caonguyenxanh.edu.vn/
http://www.uct2.edu.vn/
http://tinhoctre.edu.vn
http://marketing-hui.edu.vn/
http://quangbaweb.edu.vn/
http://nguyencongtrudn.edu.vn/
netplusadmdev0.internet2.edu
http://www.vvc.edu.vn/
http://www.uct2.edu.vn/
http://plus.edu.vn/
http://www.lichvannien.edu.vn/
http://krems.edu.vn/
diendanduoc.edu vn
http://pgdgiolinh.edu.vn/
http://caodangthuyloibacbo.edu.vn/forum
http://tlttp.edu.vn/
http://diendanxaydung.edu.vn/
http://viettien.edu.vn/
http://tour.edu.vn
http://caonguyenxanh.edu.vn/
http://diendanseotot.edu.vn
http://seotot.edu.vn/
nguyencongtrudn.edu.vn/threads/
http://diendanseotop.edu.vn/
http://thptlytutronghatinh.edu.vn/forum/
http://acpi.edu.vn
http://pahma.berkeley.edu/
netplusadmdev0.internet2.edu
http://tour.edu.vn
http://husc.edu.vn
http://ifc.edu.vn/
http://www.uct2.edu.vn/
http://diendan.hpu.edu.vn/
http://diendanseovip.edu.vn
http://forum.stu.edu.vn/
http://ctgt.edu.vn/diendan/forum.php
http://vanyeuseo.com/
http://www.cauduong.edu.vn/diendan/
http://www.hvtc.edu.vn/tabid/59/Default.aspx
http://cungseo.edu.vn/
http://sv.fpt.edu.vn/
http://www.thongtincongnghe.edu.vn
http://diendanduhoc.edu.vn/
http://seohue.edu.vn
http://nhanh.edu.vn/
http://chosaigon.edu.vn/
http://diendan.chungcu.edu.vn/
http://acpi.edu.vn/
http://ifc.edu.vn/
http://seotot.edu.vn/
http://taidanh.edu.vn/
http://congdonggiasu.edu.vn/
http://diendanvemaybay.edu.vn/
http://bacgiang.edu.vn/
http://diendanseovietnam.edu.vn/
http://phonggiaothuy.edu.vn/
http://diendanseo.edu.vn/
http://forum.ueh.edu.vn/
http://miss.edu.vn/
http://max.edu.vn/
http://cps.edu.vn/
http://forum.chosaigon.edu.vn/
http://forum.duytan.edu.vn/
http://amnhacmythuat.edu.vn/
http://tlttp.edu.vn/
http://cfis.edu.vn/
http://cisnet.edu.vn/
https://www.behance.net
https://www.reddit.com
https://slashdot.org
https://www.diigo.com
http://www.stumbleupon.com/
http://www.lichvannien.edu.vn/
http://free.edu.vn/forum.php

Lời kết

Trên đây là danh sách các diễn đàn gov vn và edu cho phép bạn đi backlink dofollow chất lượng, ở một số diễn đàn họ đã thay đổi chính sách trong việc đặt link liên kết vì thế sẽ nofollow để đảm bảo một website tự nhiên nhất thì bẹn nên để tỷ lệ 65% dofollow và 35% là nofollow thôi nhé.

Hơn nữa không nên lạm dụng quá vào diễn đàn hãy tìm cho mình những nguồn backlink chất lượng khác như website 2.0, tài liệu v.v Để thực hiện công việc này hiệu quả, bạn nên phân bổ thời gian cũng như sử dụng Anchor text đa dạng hóa tránh việc spam link dẫn đến việc làm ảnh hưởng đến cả một hệ thống website của bạn.

 

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Giày Cafe SHOEX
Hạ Khang Đường - Ổn định đường huyết
Saffron Extra White
Cốc Nguyệt San BEUCUP
Maxi White
Fysoline - Nước muối sinh lý dành cho bé sơ sinh và trẻ nhỏ
Mặt nạ thon mặt Vline
Finava - Tinh chất vàng sáng da, trị nám ngăn ngừa lão hoá
Trị Mụn Caryophy
Rong Nho Sabudo
Son YUMEISAKURA
Máy Khử Mùi MARKEL
Orlavi - Làm mờ sẹo
Dottorprimo - Trị các vết sẹo nặng
ZEN - Sản phẩm giúp hỗ trợ giảm căng thẳng
Nồi Chiên Không Dầu COSORI
Nồi Chiên Không Dầu LOTTE
Dưỡng Trắng RealWhite
Máy rửa mặt Pebble Lisa
Dầu Gội Nature Quen - Sao Thái Dương