Danh sách diễn đàn gov edu đi backlink chất lượng

Nếu bạn đang tìm kiếm danh sách diễn đàn gov và edu để phục vụ cho phi vụ spam link của mình thì bài viết này dành cho bạn, đây là danh sách hơn 100 diễn đàn gov edu siêu chất cho anh em tiếp tục công việc cày cuốc backlink của mình.

Danh sách diễn đàn gov edu đi backlink chất lượng

Ngoài ra bạn có thể xem qua bài viết danh sách diễn đàn dofollow pr cao, để tránh bị xóa bài hoặc không bị band thì mọi người không nên spam nhé.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI VIẾT

Các yếu tố để có backlink chất lượng?

 • Nội dung liên quan đến blog của bạn
 • Vị trí đặt backlink trong content
 • Có tương tác click của người dùng
 • OutLink số lượng link out thấp
 • Thuộc tính thẻ a là dofollow

Tỷ lệ Anchor Text nên là bao nhiêu thì hợp lý?

 • Exact Match Anchors
 • Keyword: dịch vụ seo
 • Key Phrases Mixed Into Anchors
 • Tiêu đề trang: dịch vụ seo uy tín giá rẻ
 • Keyword Plus: bảng giá dịch vụ seo
 • Brand Plus Keyword: dịch vụ seo – sampres.com
 • Partial Keyword: nếu bạn đang cần dịch vụ seo
 • Brand, Natural and URL Anchors
 • Thương hiệu: Sampres.com
 • Tự nhiên: Xem thêm, website, homepage
 • URL: https://sampres.com/dich-vu-seo
 • Website.com: sampres.com
 • URL Trang chủ: https://sampres.com
 • No Anchor: no text
 • URL www: www.sampres.com

Tỷ lệ chuẩn 20% Exact Match Anchors, 30% Key Phrases Mixed Into Anchors, 50% Brand, Natural and URL Anchors.

Danh sách diễn đàn blog đi link update 2019

view rawbacklink.txt hosted with ❤ by GitHub

Danh sách diễn đàn Gov, Edu chất lượng cao

# Gov Forum #
https://sampres.com/dien-dan-gov-edu#comment
http://bandophianam.gov.vn
http://www.ipc.daknong.gov.vn/
http://santmdttuyenquang.gov.vn
http://xaquyloc.gov.vn/dien-dan
http://ttth-stc.quangbinh.gov.vn/
http://thuvienso.khcnbackan.gov.vn/
http://quangtri-ict.gov.vn
http://chicucquanlythitruongangiang.gov.vn
http://daotao.vieclamvietnam.gov.vn/
http://forum.truongchinhtrithanhhoa.gov.vn |
http://ccbp.mpi.gov.vn/
http://forum.datasus.gov.br/
http://thanhdoanvinh.gov.vn/
http://protextlink.com/
http://th-ongichkhiemdn.edu.vn
http://gdqptn.edu.vn
http://bandophianam.gov.vn/
http://gntn.mpi.gov.vn
http://ducvinh.gov.vn/
thuvienso.khcnbackan.gov.vn
http://thanhdoanvinh.gov.vn/
http://blog.mohe.gov.my/
http://ccbp.mpi.gov.vn
http://forum.truongchinhtrithanhhoa.gov.vn/
Haiduong.gov.vn
quangnam.gov.vn
quangtri.gov.vn
kontum.gov.vn
tuyenquang.gov.vn
sonla.gov.vn
laichau.gov.vn
yenbai.gov.vn
hanam.gov.vn
khanhhoa.gov.vn
daklak.gov.vn
congbao.quangtri.gov.vn
lamdong.gov.vn
skhcnquangnam.gov.vn
congthuongthainguyen.gov.vn
nganhangnnhatinh.gov.vn
bacgiangintrade.gov.vn
dpihatinh.gov.vn
xdqnam.gov.vn
disanquangnam.vn
tinhdoannghean.vn
ngoaivuhatinh.gov.vn
kkt-kontum.gov.vn
kktvungang-hatinh.gov.vn
camxuyen.gov.vn
tnmtcaobang.gov.vn
daknong.gov.vn
syt.bacgiang.gov.vn
gtvthatinh.gov.vn
canloc.gov.vn
kkthatinh.gov.vn
tnmtbacgiang.gov.vn
donghoi.gov.vn
dulich.quangtri.gov.vn
hoikhuyenhoc.quangtri.gov.vn
phuquy.gov.vn
techmart.skhcnquangnam.gov.vn
techmart.skhcnquangnam.gov.vn
Techmartskhcn.daknong.gov.vn
ntmn.quangnam.gov.vn
tangtruongxanh.quangnam.gov.vn
cotu.quangnam.gov.vn
dienban.gov.vn
nongson.gov.vn
bhxhquangnam.gov.vn
vpubnddonggiang.gov.vn
vhtttamky.gov.vn
sldtbxhqnam.gov.vn
ngoaivuquangnam.gov.vn
tnmtquangnam.gov.vn
noivuqnam.gov.vn
qso.gov.vn
vhttdlqnam.gov.vn
vhtttamky.gov.vn
taygiang.gov.vn
donggiang.gov.vn
duyxuyen.gov.vn
phuocson.gov.vn
hiepduc.gov.vn
namtramy.gov.vn
phuninh.gov.vn
bantin.tnmtquangnam.gov.vn
tthc.tnmtquangnam.gov.vn
asincv.gov.vn
cambinh.gov.vn
quangtri-ict.gov.vn
thixaquangtri.gov.vn
stcquangtri.gov.vn
vinhlinhquangtri.gov.vn
fipivinh.gov.vn
chicucthuetpvinh.gov.vn
thanhdoanvinh.gov.vn
nghiahung.gov.vn
sotuphapqnam.gov.vn
cirenqnam.gov.vn
sotnmtphuyen.gov.vn
tthc.phuninh.gov.vn
tnmtdienban.gov.vn
kyanh.gov.vn
huongkhe.gov.vn
tnmthatinh.gov.vn
ldtbxhhatinh.gov.vn
skhcn.daknong.gov.vn
moitruong.quangtri.gov.vn,
quyhoach.quangtri.gov.vn,
bqlkkt.quangtri.gov.vn,
congdoan.quangtri.gov.vn,
nongthonmoi.quangtri.gov.vn,
nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn
congbao.quangtri.gov.vn
http://stttttuyenquang.gov.vn/
http://sotaichinh.tuyenquang.gov.vn/
40namgiaiphong.quangtri.gov.vn
hoinghicg.quangtri.gov.vn
travinh.gov.vn
tinhdoantuyenquang.vn
sovhttdltuyenquang.vn
congdoantuyenquang.vn
danguykccq.tuyenquang.gov.vn
sonoivu.tuyenquang.gov.vn
sxdtuyenquang.gov.vn
soldtbxhquangtri.gov.vn
sotuphapquangtri.gov.vn
ngoaivuquangtri.gov.vn
svhttdlquangtri.gov.vn
http://bacgiang-iza.gov.vn/
congthuongbackan.gov.vn
# Edu forum #
http://thcsphuongcuongxa.edu.vn
http://forum.ueh.edu.vn/
http://mangraovat.edu.vn/
http://diendanseo.edu.vn/
http://daotaoit.edu.vn/
http://www.seohue.edu.vn/
http://hkpdtq2012.edu.vn/threads/
http://miss.edu.vn/
diendanyduoc edu vn
vmode.edu.vn/forum
http://diendanseotot.edu.vn
http://ifc.edu.vn/threads/
http://newstargroup.edu.vn
http://phqt.edu.vn/
http://caonguyenxanh.edu.vn/
http://www.uct2.edu.vn/
http://tinhoctre.edu.vn
http://marketing-hui.edu.vn/
http://quangbaweb.edu.vn/
http://nguyencongtrudn.edu.vn/
netplusadmdev0.internet2.edu
http://www.vvc.edu.vn/
http://www.uct2.edu.vn/
http://plus.edu.vn/
http://www.lichvannien.edu.vn/
http://krems.edu.vn/
diendanduoc.edu vn
http://pgdgiolinh.edu.vn/
http://caodangthuyloibacbo.edu.vn/forum
http://tlttp.edu.vn/
http://diendanxaydung.edu.vn/
http://viettien.edu.vn/
http://tour.edu.vn
http://caonguyenxanh.edu.vn/
http://diendanseotot.edu.vn
http://seotot.edu.vn/
nguyencongtrudn.edu.vn/threads/
http://diendanseotop.edu.vn/
http://thptlytutronghatinh.edu.vn/forum/
http://acpi.edu.vn
http://pahma.berkeley.edu/
netplusadmdev0.internet2.edu
http://tour.edu.vn
http://husc.edu.vn
http://ifc.edu.vn/
http://www.uct2.edu.vn/
http://diendan.hpu.edu.vn/
http://diendanseovip.edu.vn
http://forum.stu.edu.vn/
http://ctgt.edu.vn/diendan/forum.php
http://vanyeuseo.com/
http://www.cauduong.edu.vn/diendan/
http://www.hvtc.edu.vn/tabid/59/Default.aspx
http://cungseo.edu.vn/
http://sv.fpt.edu.vn/
http://www.thongtincongnghe.edu.vn
http://diendanduhoc.edu.vn/
http://seohue.edu.vn
http://nhanh.edu.vn/
http://chosaigon.edu.vn/
http://diendan.chungcu.edu.vn/
http://acpi.edu.vn/
http://ifc.edu.vn/
http://seotot.edu.vn/
http://taidanh.edu.vn/
http://congdonggiasu.edu.vn/
http://diendanvemaybay.edu.vn/
http://bacgiang.edu.vn/
http://diendanseovietnam.edu.vn/
http://phonggiaothuy.edu.vn/
http://diendanseo.edu.vn/
http://forum.ueh.edu.vn/
http://miss.edu.vn/
http://max.edu.vn/
http://cps.edu.vn/
http://forum.chosaigon.edu.vn/
http://forum.duytan.edu.vn/
http://amnhacmythuat.edu.vn/
http://tlttp.edu.vn/
http://cfis.edu.vn/
http://cisnet.edu.vn/
https://www.behance.net
https://www.reddit.com
https://slashdot.org
https://www.diigo.com
http://www.stumbleupon.com/
http://www.lichvannien.edu.vn/
http://free.edu.vn/forum.php

Lời kết

Trên đây là danh sách các diễn đàn gov vn và edu cho phép bạn đi backlink dofollow chất lượng, ở một số diễn đàn họ đã thay đổi chính sách trong việc đặt link liên kết vì thế sẽ nofollow để đảm bảo một website tự nhiên nhất thì bẹn nên để tỷ lệ 65% dofollow và 35% là nofollow thôi nhé.

Hơn nữa không nên lạm dụng quá vào diễn đàn hãy tìm cho mình những nguồn backlink chất lượng khác như website 2.0, tài liệu v.v Để thực hiện công việc này hiệu quả, bạn nên phân bổ thời gian cũng như sử dụng Anchor text đa dạng hóa tránh việc spam link dẫn đến việc làm ảnh hưởng đến cả một hệ thống website của bạn.

Nguyễn Tấn Tài

Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com - Giáo Trình Hay Chia Sẻ: Tài liệu SEO website, DIGITAL MARKETING, Ebook CNTT, Mẹo vặt, Phần mềm, Thủ thuật PC và kho tài liệu học tập hữu ích miễn phí.

Bài viết liên quan

Backlink là gì? 5 chiến lược xây dựng backlink hiệu quả

BACKLINK LÀ GÌ? Backlink hiểu đơn giản là liên kết từ website khác trỏ về [...]

20+ lỗi viết Content SEO mà bạn cần tránh khi viết bài

Bài viết SEO chất lượng sẽ giúp bạn dễ dàng có được thứ hạng cao [...]

Đào tạo seo GHẾ MASSAGE thị trường cạnh tranh

Ghế massage là một loại thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà. Nó là [...]

SEO hosting là gì? Tại sao nhiều người chọn sử dụng SEO hosting?

SEO hosting không phải là hosting giúp SEO website lên top Google nhanh chóng như [...]

Buyer Keyword là gì? từ khóa “có ý định” mua hàng

Định nghĩa về Buyer Keyword Buyer Keyword là những từ khóa xuất phát từ ý [...]

CASE STUDY SEO WEBSITE GHẾ MASSAGE

CASE STUDY SEO WEBSITE GHẾ MASSAGE TOÀN THÂN Chia sẻ với anh em một Case [...]