Trang chủ » Tổng hợp giáo trình miễn phí » CÔNG TÁC KẾ TOÁN CUỐI KỲ VÀ CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TÁC KẾ TOÁN CUỐI KỲ VÀ CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1536 Lượt xem

CÔNG TÁC KẾ TOÁN CUỐI KỲ VÀ CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

————————— 
I Công tác kế toán cuối kỳ: 

Nội dung và nguyên tắc: 

  • Các nguyên tắc: 
  • Hoàn tất việc ghi chép 
  • Điều chỉnh số liệu kế toán 
  • Hoàn nhập dự phòng giảm giá còn lại (Nếu ko dung đến) hoặc trích lập bổ xung dự phòng giảm giá vào cuối mỗi niên độ 
  • Xử lý các khoản chênh lệch giá tài sản, chênh lệch tỷ giá … 
  • Lập các báo cáo kế toán quản trị và báo cáo kế toán tài chính theo định kỳ

Kế toán kết quả kiểm kê

Cuối kỳ sau khi kiểm kê thường xảy ra các hiện tượng thừa thiếu tài sản
Ghi nhận kết quả kiểm kê:
Phản ánh giá trị TS thiếu tại kho:
Nợ 632, 138
            Có TK lq: 152,153,155,156

Phản ánh giá trị TS thừa tại kho:

Nợ TK lq: 152,153,155,156: giá trị TS thừa
            Có 632: gía trị thừa trong định mức
            Có 338 (3381): Giá trị thừa ko rõ nguyên nhân
  Số tiền thừa ko rõ nguyên nhân:
Nợ 111,112
            Có 3381:ghi tăng giá trị thừa chờ xử lý
   Số tiền thiếu ko rõ nguyên nhân:
Nợ 138:
            Có 111, 112
 

Ghi nhận KQ xử lý TS, tiền thừa, thiếu:………

………………..
………………..
 
Tài Liệu Kế Toán – Tổng hợp tài liệu Kế Toán.
 
0/5 (0 Reviews)