Trang chủ » Lập trình » Code tính thời gian giữa 2 lần đăng nhập vào website

Code tính thời gian giữa 2 lần đăng nhập vào website

1789 Lượt xem
Khi bạn đăng nhập vào các diễn đàn,hay login vào xem mail,thường thì bạn thấy,lần đăng nhập gần đây nhất của bạn là : 10 phút trước,1 giờ trước,5 ngày trước hay 1 năm trước … 
Đoạn code sau sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này
 

<?php   
function timeBetween($start,$end,$after=' ago',$color=1){   
    //both times must be in seconds   
    $time = $end – $start;   
    if($time <= 60){     
        if($color==1){         
            return '<span style="color:#009900;">Online';   
        }
        else
        {         
        return 'Online';   
        }   
    }   
    if(60 < $time && $time <= 3600){       
        return round($time/60,0).' minutes'.$after;   
    }   
    if(3600 < $time && $time <= 86400){      
        return round($time/3600,0).' hours'.$after;   
    }   
    if(86400 < $time && $time <= 604800){       
        return round($time/86400,0).' days'.$after;   
    }   
    if(604800 < $time && $time <= 2592000){       
        return round($time/604800,0).' weeks'.$after;   
    }   
    if(2592000 < $time && $time <= 29030400){       
        return round($time/2592000,0).' months'.$after;   
    }   
    if($time > 29030400){       
        return 'More than a year'.$after;   
    }   
}   
echo timeBetween($timedatabase,time());   
?>

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị