Trang chủ » Lập trình » Code PHP backup dữ liệu mysql

Code PHP backup dữ liệu mysql

2475 Lượt xem

Đây là đọan code để backup dữ liệu database được lưu dưới dạng file mysql

Tạo file  có tên  là backup.php  và  chèn  đọan code này  vào . Giả  sử   mình chạy dưới local  có  thông  tin:
host : localhost
user : root
pass : root
db : name_db
Tôi  sẽ tạo   1   function  backup_tables với  các tham số  sau


sau đó  chạy  file  backup.php   nó  tự  động sinh ra  file  db-backup-time-md5.sql. Chúc  các bạn thành công.

0/5 (0 Reviews)

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com