Trang chủ » Lập trình » Code đọc mã vạch – Barcode Scanner C#

Code đọc mã vạch – Barcode Scanner C#

3185 Lượt xem

Hướng dẫn

Step 1:

Download barcode reader dll from here and add the reference to Onbarcode.Barcode.BarcodeScanner to your application.

Step 2:

This BarcodeScanner dll contain so many methods to scan the barcode image and retrive the data present in those images. Write this two methods to scan the barcode images.

1)  ReadBarcodeFromFile:

This method is very simple method to scan the barcode image which will take the filenpath as argument where barcode image is present and retrive String[] as data.

private String[] ReadBarcodeFromFile(string _Filepath)
{
String[] barcodes = BarcodeScanner.Scan(_Filepath, BarcodeType.Code39);
return barcodes;
}

2)  Read BarcodeFromBitmap:

This one other method is provided by BarcodeScanner dll which will take Bitmap image as input and returns same String[] as output.

private String[] ReadBarcodeFromBitmap(Bitmap _bimapimage)
{
System.Drawing.Bitmap objImage = _bimapimage;
String[] barcodes = BarcodeScanner.Scan(objImage, BarcodeType.Code39);
return barcodes;
}

You can call this method by passing barcode image as bitmap.Conclusion:

In this way we can scan the barcode images using C#.

Download source code
pass giải nén: hoidapit.com.vn

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị