Code Detect giao diện mobile bằng JavaScript đơn giản

Hiện nay người làm web đã chú trọng hơn với người dùng mobile nên một website khi thiết kế phải hỗ trợ cả trình duyệt mobile. Thông thường là sử dụng giao diện Reponsive hoặc code Detect mobile, sau đây là  hướng dẫn cách sử dụng code Detect mobile đơn giản bằng JavaScript giúp bạn dễ dàng làm web hơn.

Bước 1: Tạo một file js đặt tên tùy ý và chép đoạn code sau vào:

var mobile = function(){
return {
detect:function(){
var uagent = navigator.userAgent.toLowerCase();
var list = this.mobiles;
var ismobile = false;
for(var d=0;d<list.length;d+=1){
if(uagent.indexOf(list[d])!=-1){
ismobile = true;
}
}
return ismobile;
},
mobiles:[
“midp”,”240×320″,”blackberry”,”netfront”,”nokia”,”panasonic”,
“portalmmm”,”sharp”,”sie-“,”sonyericsson”,”symbian”,
“windows ce”,”benq”,”mda”,”mot-“,”opera mini”,
“philips”,”pocket pc”,”sagem”,”samsung”,”sda”,
“sgh-“,”vodafone”,”xda”,”palm”,”iphone”,
“ipod”,”android”
] };
}();

if(mobile.detect()){
alert(‘You are using a mobile phone.’);
}else{
alert(‘You are using a desktop browser’);
}

Bước 2: Đặt file js vừa tạo vào trong thẻ <head>

Bước 3: Sửa lại hàm bạn muốn thực hiện nếu là trình duyệt là mobile:

alert(‘You are using a mobile phone.’);

hoặc ngược lại:

alert(‘You are using a desktop browser’);

Bạn có thể thay thế tùy ý ví dụ như khi trình duyệt mobile thì chuyển qua skin mobile hoặc cho xuất hiện 1 file css viết riêng cho trình duyệt mobile chẳng hạn.

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com

Tin Hot

Cấm click chuột phải trên trình duyệt với thủ thuật javascript

Chắc hẳn cũng có những lúc bạn không muốn thông tin trên trang web của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *