Trang chủ » Lập trình » Code + báo cáo : quản lý tổ chức sự kiện C#

Code + báo cáo : quản lý tổ chức sự kiện C#

2762 Lượt xem

Project lập trình quản lý tổ chức sự kiện. Có cả phân tích thiết kế, báo cáo và code trên winform
Đồ án đầy đủ code và báo cáo bao gồm toàn bộ các loại lược đồ liên quan
Một số giao diện chương trình

code-bao-cao-quan-ly-to-chuc-su-kien-c

 

GIỚI THIỆU
1.1.  Giới thiệu tổng quan hệ thống

Ngày nay, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, đang là chiều sâu giúp các nhà quản lý dễ dàng hơn trong công việc của mình. Thật vậy, với hệ thống được hình thành từ những yêu cầu thiết yếu để quản lý quy trình nghiệp vụ của một công ty tổ chức sự kiện dễ dàng, nhanh chóng và chuyên nghiệp và hơn. Hệ thống sẽ hỗ trợ cho người quản lý có được cái nhìn toàn cục về “công thức” tổ chức sự kiện cho các khách hàng.

1.2.  Mô tả nghiệp vụ

Một công ty chuyên tổ chức nhiều loại chương trình khác nhau như trình diễn thời trang, phỏng vấn những người nổi tiếng, ca nhạc, triển lãm, hội chợ… Bất kỳ khách hàng nào muốn tổ chức chương trình nào đó cần cung cấp chi tiết chương trình, và cần phải trả chi phí tổ chức chương trình.

Mỗi chương trình do một khách hàng đăng ký tổ chức. Mỗi khách hàng có thể đăng ký tổ chức nhiều chương trình. Chi tiết chương trình như mã chương trình, tên chương trình, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, mô tả chương trình, số người tham gia chương trình, vị trí, tên loại chương trình, mô tả loại chương trình. Thông tin chi tiết của khách hàng như mã khách hàng, họ tên khách hàng, địa chỉ, thành phố, nước, số điện thoại.

Chi phí tổ chức mỗi chương trình được thanh toán thành nhiều giai đoạn theo một kế hoạch chi trả do nhân viên quản lý chương trình thực hiện với sự thoả thuận của khách hàng. Kế hoạch chi trả bao gồm các thông tin như mã giai đoạn thanh toán, mô tả phí, và phí của giai đoạn, phương thức thanh toán, mô tả phương thức thanh toán, ngày thanh toán theo kế hoạch, ngày thực sự thanh toán. Kế hoạch chi trả cần thông báo đến khách hàng.

Một khách hàng cần thanh toán tất cả giai đoạn trong kế hoạch phí vào ngày bắt đầu hay trước ngày bắt đầu tổ chức chương trình.

Nếu khách hàng không thanh toán đúng hạn theo kế hoạch chi trả (nghĩa là bằng hay trước ngày thanh toán theo kế hoạch), khách hàng sẽ bị phạt theo mức phạt phụ thuộc vào thể loại chương trình. Tiền phạt sẽ bằng với số ngày trễ hạn nhân với mức phạt.

Mỗi chương trình được quản lý (cập nhật, kế hoạch chi trả liên quan đến chương trình này) bởi một nhân viên của công ty do ban tổ chức của công ty phân công. Mỗi nhân viên có thể quản lý nhiều chương trình. Chi tiết nhân viên như mã nhân viên, họ tên nhân viên, số điện thoại.

Ban tổ chức cần xem danh sách chương trình tổ chức trong ngày nào đó, thống kê số chương trình tổ chức trong tháng nào đó theo từng thể loại, báo cáo danh sách các khách hàng đăng ký tổ chức nhiều chương trình.

Download
pass giải nén: hoidapit.com.vn 

0/5 (0 Reviews)