Trang chủ » Tổng hợp giáo trình miễn phí » CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ – Bài giảng

CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ – Bài giảng

2534 Lượt xem

CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ – Bài giảng

Xem Tải xuống Nguyên lý hoạt động, đặc tính, tham số và lĩnh vực sử dụng của các loại cấu kiện (linh kiện) điện tử để làm nền tảng cho các môn học chuyên ngành. Gồm 8 chương: Chương 1- Giới thiệu chung Chương 2 – Vật liệu điện tử Chương 3 – Cấu kiện thụ động Chương 4 -Điốt Chương 5 -Transistor lưỡng cực Chương 6 – Transistor hiệu ứng trường Chương 7 – Thyristor Chương 8 – Cấu kiện quang điện tử
0/5 (0 Reviews)