Trang chủ » Quản trị mạng » cấu hình Windows Server 2008 làm RADIUS Server

cấu hình Windows Server 2008 làm RADIUS Server

6410 Lượt xem

Lợi ích

Một số loại VPN Router (ví dụ Draytek V27xx, V29xx, V33xx hoặc Cisco ASA 5510, 18xx, 28xx, 38xx…) mặc dù đều cho phép tạo User Profile ngay trên router nhưng có nhược điểm là số lượng người dùng bị giới hạn (thường khoảng 30-100 người dùng) và nhất là gây khó khăn trong việc sử dùng bởi người dùng phải nhớ nhiều loại mật khẩu (mật khẩu đăng nhập vào VPN Server, mật khẩu đăng nhập vào AD…)

Sử dụng xác thực RADIUS Server, người dùng có thể sử dụng ngay mật khẩu AD để truy xuất từ xa tới và đăng nhập vào VPN Server trên Router. Hơn nữa, sau khi xác thực với RADIUS Server thành công, người dùng có thể truy cập được ngay vào các tài nguyên trên mạng nội bộ như các thư mục chia sẻ, máy in… mà không cần phải đăng nhập lại. Quản trị mạng có thể quản lý và kiểm tra việc sử dụng của từng người dùng thông qua file log (text / MS SQL) trên RADIUS Server.

Ngoài ra, RADIUS Server còn được sử dụng để cung cấp dịch vụ xác thực người dùng cho nhiều loại Network Access Server (NAS) khác như Remote Desktop Gateway (xác thực người dùng khi truy cập máy tính từ ra), DHCP Server (cấp phát IP dựa trên xác thực người dùng)…

Triển khai

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ lấy ví dụ triển khai Server 2008 R2 để làm RADIUS Server cho VPN router Draytek V29xx hoặc Cisco ASA 5510. Đối với các loại router khác, cách làm gần tương tự.

Địa chỉ IP của Router: 192.168.1.1

Địa chỉ IP của RADIUS Server: 192.168.1.2

VPN Users: là nhóm Domain Users Group hoặc Windows Group của các người dùng được quyền truy xuất VPN.

Cấu hình trên VPN Router

1. Draytek 29xx: trong menu Applications chọn RADIUS, nhập địa chỉ IP của RADIUS Server trong mạng LAN và Shared Secret. Xác nhận mật khẩu lần nữa trong ô Confirm Shared Secret rồi bấm OK (hình dưới).Radius Setting for Draytek

2. Cisco ASA 5510: truy cập vào menu Configuration.

Tạo IP Name object cho RADIUS Server

Trong phần Firewall, bấm vào liên kết Objects và chọn IP Names.

Bấm nút Add ở phía trên.

Nhập tên, địa chỉ IP và mô tả cho RADIUS Server. Ví dụ: Name: RADIUS; IP: 192.168.1.2; Mô tả: AD / RADIUS.

Bấm OK và sau đó bấm Apply.

Tạo một AAA Server Group mới

Bấm vào phần Remote Access VPN.

Chọn AAA Setup và chọn AAA Server Groups.

Bấm vào nút Add ở bên phải của phần AAA Server Groups.

Đặt tên cho nhóm (grourp) ví dụ TEST và chọn RADIUS protocol.

Các thiết lập khác chọn ngầm định (default settings). Bấm OK.

Thêm RADIUS server vào Server Group mới tạo

Chọn server group vừa mới tạo ở bước trên.

Bấm nút Add ở bên phải của Servers trong Select Group.

Trong Interface Name chọn loại giao tiếp trên router ASA sẽ truy cập vào RADIUS server, ở đây là "inside".

Trong mục Server Name or IP Address nhập IP Name mà bạn đã tạo cho RADIUS server ở bước đầu tiên.

Trong ô Server Secret Key khai báo một mật khẩu đủ phức tạp (độ dài và loại ký tự sử dụng, mức độ phức tạp phải tuân thủ theo tài liệu hướng dẫn loại router). Ghi nhớ mật khẩu này vì bạn sẽ cần phải khai báo khi cấu hình RADIUS server. Xác nhận lại mật khẩu lầ nữa trong ô Common Password.

Các thiết lập khác chọn ngầm định (default settings). Bấm OK.

Chú ý: theo kinh nghiệm của chúng tôi, mặc dù tài liệu hướng dẫn router không đề cập, passkey không nên dài hơn 32 ký tự và chỉ gồm số và chữ (alphanumeric). Passkey 66 ký tự do Windows tự tạo không hoạt động với một số loại router. Bạn cũng không cần phải tạo User Profile trên router nữa vì việc xác thực sau này sẽ do RADIUS Server đảm nhiệm.

Cấu hình RADIUS trên Windows Server 2008 R2

Bước 1: Bố sung NPS Server

Network Policy Server 2008

Khởi động Server Manager. Chọn Roles và bấm vào Add Roles ở bên phải. Ấn Next.

Chọn Network Policy và Access Services Role. Ấn Next.

Chọn Network Policy Server (hình bên phải). Ấn Next.

Ấn Install.


Sau khi cài đặt role thành công, bạn thực hiện cấu hình bằng cách sử dụng công cụ Network Policy Server (NPS) trong menu Administrative Tools.

Bước 2: Đăng ký server với AD

Register NPS to AD

Sau khi chạy công cụ NPS, ấn nút phải vào mục NPS(Local) và chọn Register Server in Active Directory.

Thực hiện theo hướng dẫn (chọn các thiết lập ngầm định). Xem hình bên phài.


Chú ý: để thực hiện được việc này, bạn cần có quyền Domain Admins.

Bước 3: Tạo RADIUS client cho Router

Ấn dấu + để mở rộng thư mục RADIUS Clients and Servers.

Bấm nút phải chuột vào RADIUS Clients rồi chọn New RADIUS Client.

Đặt tên (Friendly Name) cho router. Ví dụ "CiscoASA" hoặc "V2950". Bạn lưu ý nên đặt tên là duy nhất và dễ nhớ và đủ đơn giản để dễ dàng khai báo khi tạo các Policy ở các bước sau.

Nhập mật khẩu (Server Secret Key, Pre-Shared Key, PassKey…) mà bạn đã khai báo khi cấu hình router rồi xác nhận lại lần nữa trong ô Confirm shared secret.

Các thiết lập khác đặt ngầm định. Bấm OK để hoàn thành việc tạo RADIUS Client (hình dưới).

RADIUS client propertiesAdd new RADIUS client

 


Bước 4: Tạo một Connection Request Policy

Connection Request Policy để RADIUS Server xác định sẽ tiếp nhận các yêu cầu xác thực đến từ đâu và có các thông số như thế nào. Bạn có thể tạo nhiều Connection Request Policy cho nhiều mục đích xác thực khác nhau.

Ấn dấu + để mở rộng thư mục Policies.

Bấm nút phải chuột vào Connection Request Policies rồi chọn New.

Đặt tên cho Policy Name sao cho có liên hệ với loại router mà bạn đã tạo trong RADIUS client ví dụ CiscoASA hoặc V2950. Chọn Type of network access server là Unspecified rồi ấn Next.

Trong thẻ Conditions bấm Add. Chọn điều kiện Client Friendly Name rồi bấm Add… sau đó nhập tên mà bạn đã khai báo ở mục 3 bước 3 ví dụ V2950. Bấm OK rồi ấn Next.

Trong hai trang sau đó, chọn các thiết lập mặc định (default settings) rồi ấn Next.

Trong mục Specify a Realm Name chọn tùy chọn Attribute ở cột bên trái. Trong menu tương ứng bên phải, chọn trong menu thả xuống Attribute: giá trị User-Name. Ấn Next lần nữa.

Xem lại các thiết lập lần cuối trong trang tiếp theo rồi ấn Finish.

Chú ý: Bạn có thể chọn Type of network access server là Remote Access Server (VPN-Dial up) hoặc một kiểu khác tùy thuộc vào NAS mà bạn muốn triển khai như hình dưới đây. Tuy nhiên nếu NAS của bạn là switch xác thực 802.1X hoặc điểm truy cập không dây WAP, chọn Unspecified.

Network Connection Methods

Bước 5: Tạo Network Policy

Bấm nút phải chuột vào thư mục Network Policy và chọn New.

Đặt tên cho Policy Name. Khai báo Type of network access server là Unspecified rồi ấn Next (xem chú ý ở trên).

Trong thẻ Conditions ấn Add. Giả sử bạn tạo policy này nhằm mục đích áp dụng cho nhóm người dùng VPN Users và truy cập từ xa qua RADIUS Client V2950. Thực hiện tiếp như sau:

Bổ sung điều kiện Users Group rồi chọn nhóm VPN Users.

Bổ sung điều kiện Client Friendly Name rồi chọn tên mà bạn đã khai báo cho RADIUS client ví dụ V2950.

Bấm Next. Chọn Access granted (ngầm định) và bấm Next lần nữa.

Trong thẻ Constraints, giữ nguyên các thông số mặc định và bấm Next.

Trong thẻ Settings, giữ nguyên các thông số mặc định và bấm Next. Xem lại các thiết lập lần cuối trước khi ấn Finish.conditions

Bước 6: Restart Network Policy Server service

Kiểm tra xác thực RADIUS và lưu cấu hình trên router

Không phải loại router nào cũng có chức năng kiểm tra xác thực RADIUS. Ví dụ sau đây hướng dẫn kiểm tra RADIUS Authentication trên Cisco ASA 5510.

Chọn menu Configuration, rồi chọn Remote Access VPN. Trong AAA Setup, chọn AAA Server Groups.

Chọn Server Group bạn mới tạo.

Trong Servers in the Selected Group, chọn server mà bạn tạo và bấm nút Test ở bên phải.

Chọn nút Authentication. Nhập the Username và Password của một người dùng đáp ứng các điều kiện đã khai báo trong Network Policy mà bạn đã tạo ở trên và bấm OK.

Nếu xác thực RADIUS xảy ra thành công, bạn sẽ thấy thông báo như hình bên dưới.

Lưu cấu hình trên Router.Test RADIUS connection

Đối với một số loại router khác, kiểm tra RADIUS Authentication thông qua VPN Connection Satus hoặc trong Event Viewer của Windows Server 2008 R2. Hình dưới đây là trang Connection Management của một VPN router Draytek.Test RADIUS (DrayTek)


www.itc.vn/images/stories/12012/test_radius2.jpg

Test RADIUS (DrayTek)

Kiểm tra RADIUS Authentication qua Event Viewer của Windows.eventviewer


Lựa chọn giao thức xác thực (Authentication Protocols) giữa Client và Router và giữ Router với RADIUS Server

Để có thể liên lạc được với nhau, giữa Client và VPN Router và giữa VPN Router với RADIUS Server phải đều hỗ trợ và được cài đặt cùng loại giao thức xác thực. Ví dụ: VPN router Draytek nếu chưa cài đặt certificate thì không thể sử dụng giao thức PEAP hoặc EAP (là giao thức xác thực sử dụng certificate).

Việc thiết lập giao thức xác thực trên Client được thực hiện tại thẻ Security của VPN Connection Properties. Ví dụ xem hình dưới


:VPN Connection Properties

Việc thiết giao thức xác thực giữa VPN Router và RADIUS Server được thực hiện trên mục Authentication Methods của thẻ Constraints đối với Network Policy áp dụng cho RADIUS Client đó (xem hình dưới)


.Network Policy

Một số router không hỗ trợ xác thực mã hóa (encrypted authentication), khi đó cần chọn thêm Unencrypted authentication (PAP, SPAP)… trong mục Authentication Methods của thẻ Constraints (xem mũi tên ở hình trên).

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Giày Cafe SHOEX
Hạ Khang Đường - Ổn định đường huyết
Saffron Extra White
Cốc Nguyệt San BEUCUP
Maxi White
Fysoline - Nước muối sinh lý dành cho bé sơ sinh và trẻ nhỏ
Mặt nạ thon mặt Vline
Finava - Tinh chất vàng sáng da, trị nám ngăn ngừa lão hoá
Trị Mụn Caryophy
Rong Nho Sabudo
Son YUMEISAKURA
Máy Khử Mùi MARKEL
Orlavi - Làm mờ sẹo
Dottorprimo - Trị các vết sẹo nặng
ZEN - Sản phẩm giúp hỗ trợ giảm căng thẳng
Nồi Chiên Không Dầu COSORI
Nồi Chiên Không Dầu LOTTE
Dưỡng Trắng RealWhite
Máy rửa mặt Pebble Lisa
Dầu Gội Nature Quen - Sao Thái Dương