Trang chủ » Tin học văn phòng » Cách dùng hàm IF trong excel

Cách dùng hàm IF trong excel

1829 Lượt xem

Bài viết sẽ đưa ra một vài ví dụ hàm IF trong excel để bạn làm quen và hiểu rõ hơn về cách Cách dùng hàm IF trong excel.
Trong ví dụ bên dưới mình sử dụng Excel của bộ Office 2007, các bạn hoàn toàn có thể áp dụng cho Office 2003 , 2010, hay 2013.
Đầu tiên xin nhắc lại cấu trúc hàm IF:

=IF(BIỂU THỨC SO SÁNH, GIÁ TRỊ NẾU ĐÚNG, GIÁ TRỊ NẾU SAI)

Ví dụ 1:

Tại cột A tôi có cột dữ liệu dạng số. Yêu cầu của tôi là sử dụng hàm IF để xuất ra kết quả ở cột B tôi có được kết quả. Nếu cột A = 0 thì xuất ra là “Không”, nếu cột A khác 0 thì xuất ra là “Có”.
Đơn giản, tôi chỉ cần gõ công thức (không phân biệt HOA – thường) tại ô B2 :
=IF(A2=0,”Không”,”Có”)
Copy công thức này cho ô B3 cho đến B7 ta có được kết quả:

hàm if trong excel

Vậy là bạn đã nắm sơ qua được cách thức sử dụng hàm IF, giờ ta chuyển sang một ví dụ khó hơn để các bạn thực hành.

Ví dụ 2:

hàm if trong excel

Vẫn với cột giá trị tương tự như ví dụ 1. Nhưng nhu cầu của tôi giờ là làm sao để cột B hiển thị theo mong muốn : Nếu giá trị cột A = 0 thì hiển thị “Không”, nếu <0 thì hiển thị “Âm” và nếu nếu >0 thì hiển thị “Dương”. Ta viết công thức tại ô B2 như sau:
=IF(A2=0,”Không”,IF(A2<0,”âm”,”dương”))
Nhìn vào công thức thì có vẻ phức tạp dần, một số bạn sẽ vẫn còn chưa rõ, ta có thể hiểu công thức trên qua minh họahàm if trong excel
Copy công thức vừa nhập tại B2 cho các ô B3 đến B7, ta có được kết quả như mong muốn:

hàm if trong excel

Áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm có được qua 2 ví dụ trên. Ta đi đến ví dụ 3.

Ví dụ 3:

hàm if trong excel

Mình có bảng dữ liệu điểm của học sinh như hình trên. Mình muốn tại cột C xuất ra kết quả như sau :
0<= Điểm < 5 – Loại “Yếu”
5<= Điểm < 8 – Loại “Khá”
8<= Điểm – Loại “Giỏi”
(Tên học sinh, điểm, xếp loại chỉ mang tính chất ví dụ)

Muốn làm được vậy tại ô C2 mình gõ công thức:
=IF(B2>0,IF(B2<5,”Yếu”,IF(B2<8,”Khá”,”Giỏi”)) )
Copy công thức cho các ô C3 đến C5 ta có được kết quả:

hàm if trong excel
0/5 (0 Reviews)

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài