Trang chủ » Tổng hợp giáo trình miễn phí » Bộ giáo trình ĐTVT của HV Bưu chính viễn thông rất hay nè.

Bộ giáo trình ĐTVT của HV Bưu chính viễn thông rất hay nè.

1729 Lượt xem

Đây là bộ giáo trình và bài giảng của HV Bưu chính viễn thông. Mình thấy nó có nhiều điểm tương đồng và sát với chương trình học của Bách Khoa vì thế nên up lên cho ae down về làm tài liệu học tập thêm. Vì một số giáo trình của trường ta còn viết rộng quá, nhiều khi ae khó học.

1. Cấu kiện điện tử (http://www.mediafire.com/?rj2tyhnzlly)


2. Chủ nghĩa xã hội khoa học (http://www.mediafire.com/?ilmdmmmfzw2)


3. Cơ sở điều khiển tự động (http://www.mediafire.com/?imowqzymjne)


4.Cơ sở đo lương điện từ (http://www.mediafire.com/?2zymzxzimmm)


5. Cơ sở dữ liệu (http://www.mediafire.com/?ezjjtemtn2j)


6. Cơ sở kỹ thuật điện-điện tử (http://www.mediafire.com/?qzqiof0tzfx)


7. Điện tử số (http://www.mediafire.com/?diw5e3ygotk)


8. Ghép kênh tín hiệu số (http://www.mediafire.com/?dgjnmyejzk0)


9. Hóa học (http://www.mediafire.com/?yzxn2anymy4)


10. Kinh tế chính trị ( bài giảng ) (http://www.mediafire.com/?2mqfjqefyzd)


11. Kinh tế chính trị ( bài tập ) (http://www.mediafire.com/?n15reml153y)


12. Kỹ thuật đồ họa (http://www.mediafire.com/?kjzg5in5j2t)


13. Kỹ thuật lập trình (http://www.mediafire.com/?yl1kyuyymzd)


14. Kỹ thuật truyền số liệu (http://www.mediafire.com/?wwynz2z2dzo)


15. Kỹ thuật viễn thông (http://www.mediafire.com/?kmlcmyfgzjy)


16. Lập trình hệ thống và điều khiển thiết bị (http://www.mediafire.com/?gqzhlmmzn4g)


17. Lập trình hướng đối tượng (http://www.mediafire.com/?hodziyfmuzq)


18. Lịch sử Đảng (http://www.mediafire.com/?5ym1ykdmfmj)


19. Lý thuyết mạch (http://www.mediafire.com/?oqzzngwmm5r)


20. Lý thuyết thông tin (http://www.mediafire.com/?u0wzyy1y0ym)


21. Lý thuyết trái phổ và đa truy cập vô tuyến (http://www.mediafire.com/?fe2fh2yilmi)


22. Lý thuyết trường điện từ và siêu cao tầng (http://www.mediafire.com/?mhcnyqgzoyq)


23. Mạng máy tính (http://www.mediafire.com/?dnq0yzgzem1)


24. Ngôn ngữ lập trình C (http://www.mediafire.com/?rymmmmmz2m1)


25. Nhập môn Internet và e-leaning (http://www.mediafire.com/?2yyjetdnmii)


26. Nhập môn trí tuệ nhân tạo (http://www.mediafire.com/?mkxgwagnktm)


27. Quản lý dự án (http://www.mediafire.com/?qymg2wzmbxl)


28. Quản lý mạng viễn thông (http://www.mediafire.com/?jjhmzzojj4j)


29. Quản lý kinh doanh viễn thông (http://www.mediafire.com/?ztlqwmg5mxm)


30. Thông tin vệ tinh (http://www.mediafire.com/?y2mtjwq2oym)


31. Tiếng anh 1- bài giảng (http://www.mediafire.com/?jb322ynydwc)


32. Tiếng anh 1- bài tập (http://www.mediafire.com/?yjwrm4i2inh)


33. Tiếng anh 2- bài giảng (http://www.mediafire.com/?kjdioyg0ymx)


34. Tiếng anh 2- bài tập (http://www.mediafire.com/?kjdioyg0ymx)


35. Tiếng anh chuyên nghành CNTT- bài giảng (http://www.mediafire.com/?oijg5yzwy2z)


36. Tiếng anh chuyên nghành CNTT- bài tập (http://www.mediafire.com/?nwhtmyztzd4)


37. Tiếng anh chuyên nghành viễn thông – bài giảng (http://www.mediafire.com/?jklzqltgmuz)


38. Tiếng anh chuyên nghành viễn thông- bài tập (http://www.mediafire.com/?teelzkwyzlm)


39. Tin học đại cương- bài tập (http://www.mediafire.com/?dmzqtjm2gy1)


40. Toán A1- bài giảng (http://www.mediafire.com/?abyyuwtrngz)


41. Toán A1- bài tập (http://www.mediafire.com/?gmlwnzznymj)


42. Toán A2- bài giảng (http://www.mediafire.com/?jjggnmvjtmz)


43. Toán A2- bài tập (http://www.mediafire.com/?nd0nqjdnngm)


44. Toán A3 (http://www.mediafire.com/?mgtmgmkjhyb)


45. Toán chuyên nghành (http://www.mediafire.com/?2zo5ynhzhlm)


46. Toán rời rạc (http://www.mediafire.com/?jzdkhjydt2o)


47. Tổng quan viễn thông (http://www.mediafire.com/?eoxmxzwxzg5)


48. Triết học (http://www.mediafire.com/?kyfniklwnt1)


49. Vật lý đại cương A1- bài tập (http://www.mediafire.com/?jwrtdjzmnqh)


50. Vật lý đại cương A2 (http://www.mediafire.com/?wnnz2zwjm2m)


51. Xác xuất thống kê (http://www.mediafire.com/?tmduz2woy4y)


52. Xử lý ảnh (http://www.mediafire.com/?dunomdkz2gy)


53. Xử lý tín hiệu số (http://www.mediafire.com/?tnmutjzzyck)


54. Xử lý âm thanh, hình ảnh (http://www.mediafire.com/?xgiwdtzy1lg)

0/5 (0 Reviews)