Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài tập Kiểm toán chu trình tiển lương và nhân viên

Bài tập Kiểm toán chu trình tiển lương và nhân viên

2302 Lượt xem

Bài tập Kiểm toán chu trình tiển lương và nhân viên

XemTải xuống Bài tập 2:
Các bước kiểm toán cần tiến hành để khẳng định chi phí thôi việc là đúng:
-đối chiếu danh sách các nhân viên tham gia sản suất sản phẩm A với danh sách nhân viên chuyển sang sản xuất sản phẩm B và danh sách nhân viên đã nghỉ hưu tại phòng nhân sự nhằm đảm bảo rằng tất cả các nhân viên được phân công đúng và xác định được số lượng nhân viên về hưu sớm hoặc chấp nhận thôi việc.
–kiểm toán viên chọn ra một số hồ sơ nhân viên từ sổ nhân sự nhằm tìm các nhân viên đã thôi việc trong năm hiện hành để xác định xem các khoản thanh toán thôi việc có phù hợp với chính sách của công ty hay không.xem xét quy định của công ty ,luật lao động,hợp đồng nhân sự nhằm xác định mức trợ cấp thôi việc với mỗi người lao động là bao nhiêu và tính ra tổng mức trợ cấp thôi việc.
-kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho nhân viên giữa các tháng 6 va tháng 7 xem có sự biến động về mức lương phải trả cho nhân viên để đảm bảo việc chấm dứt thanh toán cho các nhân viên đã thôi việc.
-so sánh tỷ lệ chi phí nhân công trực tiếp trong tổng số chi phí kinh doanh trên doanh thu với các kỳ trươc.để thấy được biến động giảm trong chi phí nhân công trực tiếp và biến động giảm của tổng chi phí.
-xác định các nội dung về trợ cấp thôi việc trên tài khoản 351 nhằm xác định xem giá trị ghi trong sổ có bằng giá trị mà kiểm toán viên tự xác định hay không.nếu bằng nhau thì chi phí thôi việc này là đúng.

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị