Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++

1802 Lượt xem

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++

Xem chương 1Tải toàn tập Kiểu mảng: chứa các phần tử cùng một kiểu dữ liệu và có kích thước cố định. Mảng có thể là 1 hay nhiều chiều
Kiểu struct: là cấu trúc cho phép chứa các thành phần dữ liệu khác, được gọi là các trường. Các trường có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau, và cũng có thể lại là kiểu có cấu trúc
Kiểu union: là một kiểu struct đặc biệt có kích thước lưu trữ bằng với kích thước của trường lớn nhất.
Kiểu bit field (trường bit): là một kiểu struct đặc biệt mà kích thước mỗi trường có thể được xác định theo số bit

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị