Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Bài giảng môn mạng máy tính

Bài giảng môn mạng máy tính

2261 Lượt xem

Tên tài liệu: Bài giảng môn mạng máy tính

Biên soạn: Vũ Quốc Oai

Mục đích của môn học:

– Kiến thức cơ bản

– Mô hình tham khảo

– Mô hình TCP/IP

 

giao-trinh-thiet-ke-va-cai-dat-mangBài giảng môn mạng máy tính

Nội dung Bài giảng môn mạng máy tính bao gồm các phần sau:

Nội dung môn học
– Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính ( Khái niệm về mạng máy tính, Ứng dụng của mạng máy tính, Phân loại mạng máy tính, Mô hình OSI)
– Chương 2: Cấu trúc của mạng (Phương thức nối mạng, Cấu trúc vật lý của mạng, Giao thức truy cập đường truyền trên mạng LAN)
– Chương 3: Phương tiện truyền dẫn và thiết bị mạng (Môi trường truyền dẫn, Phương tiện truyền dẫn, Các thiết bị liên kết mạng)
– Chương 4: Data link (Điều khiển luồng (dòng), Phát hiện lỗi, Xử lý lỗi)
– Chương 5: TCP/IP ( Khái niệm về TCP và IP, Mô hình tham chiếu TCP/IP, So sánh OSI và TCP/IP, Các giao thức trong mô hình TCP/IP, Chuyển đổi giữa các hệ thống số, Địa chỉ IP và các lớp địa chỉ, NAT, Mạng con và kỹ thuật chia mạng con, Bài tập)
– Chương 6: Khái niệm cơ bản về bảo mật mạng (Hiểu các nguyên lý của bảo mật mạng, Bảo mật trong thực tế)
– Bài tập

 

Link download: Bài giảng môn mạng máy tính

0/5 (0 Reviews)