Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Bài giảng Marketing Online

Bài giảng Marketing Online

3416 Lượt xem

Tên tài liệu: Bài giảng Marketing Online

Biên soạn: Lại Thị Hạnh –Trung Tâm Tin Học  ĐH KHTN

Marketing-online

Nội dung Bài giảng Marketing Online bao gồm:

1. Marketing online?

2. Bí mật đằng sau những con số

3. SEO, Facebook Insight, Google Analytics

4. Marketer tương lai –Bạn đã sẵn sàng?

 

Link download tài liệu: Bài giảng Marketing Online

0/5 (0 Reviews)