Trang chủ » Tổng hợp giáo trình miễn phí » Bài giảng Kỹ thuật lập trình – HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Bài giảng Kỹ thuật lập trình – HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

2450 Lượt xem

Tên tài liệu: Bài giảng Kỹ thuật lập trình – HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Biên soạn: Ths. Nguyễn Duy Phương

Nội dung chính của tài liệu Bài giảng Kỹ thuật lập trình – HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông:

Chương 1: Đại cương về kỹ thuật lập trình cấu trúc

Chương 2: Duyệt và đệ qui

Chương 3: Ngăn xếp, hàng đợi và danh sách móc nối (Stack, Quue, Link list)

Chương 4: Cấu trúc dữ liệu cây (TREE)

– Định nghĩa và khái niệm, Cây nhị phân, Biểu diễn cây nhị phân, Các thao tác trên cây nhị phân, Các phép duyệt cây nhị phân.

Chương 5: Đồ thị (Graph)

– Những khái niệm cơ bản về đồ thị

– Biểu diễn đồ thị trên máy tính

– Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị

– Đường đi và chu trình Euler

– Đường đi và chu trình Hamilton

– Cây bao trùm

– Bài toàn đường đi ngắn nhất

Chương 6: Sắp xếp và tìm kiếm (Sorting and Searching)

– Đặt bài toán

– Giải thuật Selection Sort, Giải thuật Insertion Sort, Giải thuật Bubble Sort, Giải thuật Shaker Sort, Giải thuật Quick Sort, Giải thuật Heap Sort, Giải thuật Merge Sort.

– Tìm kiếm tuần tự, Tìm kiếm nhị phân

Link download tài liệu: Bài giảng Kỹ thuật lập trình – HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

0/5 (0 Reviews)