Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Kỹ thuật lập trình – HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Bài giảng Kỹ thuật lập trình – HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

2253 Lượt xem

Tên tài liệu: Bài giảng Kỹ thuật lập trình – HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Biên soạn: Ths. Nguyễn Duy Phương

Nội dung chính của tài liệu Bài giảng Kỹ thuật lập trình – HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông:

Chương 1: Đại cương về kỹ thuật lập trình cấu trúc

Chương 2: Duyệt và đệ qui

Chương 3: Ngăn xếp, hàng đợi và danh sách móc nối (Stack, Quue, Link list)

Chương 4: Cấu trúc dữ liệu cây (TREE)

– Định nghĩa và khái niệm, Cây nhị phân, Biểu diễn cây nhị phân, Các thao tác trên cây nhị phân, Các phép duyệt cây nhị phân.

Chương 5: Đồ thị (Graph)

– Những khái niệm cơ bản về đồ thị

– Biểu diễn đồ thị trên máy tính

– Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị

– Đường đi và chu trình Euler

– Đường đi và chu trình Hamilton

– Cây bao trùm

– Bài toàn đường đi ngắn nhất

Chương 6: Sắp xếp và tìm kiếm (Sorting and Searching)

– Đặt bài toán

– Giải thuật Selection Sort, Giải thuật Insertion Sort, Giải thuật Bubble Sort, Giải thuật Shaker Sort, Giải thuật Quick Sort, Giải thuật Heap Sort, Giải thuật Merge Sort.

– Tìm kiếm tuần tự, Tìm kiếm nhị phân

Link download tài liệu: Bài giảng Kỹ thuật lập trình – HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị