Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Hướng dẫn thí nghiệm Hóa phân tích

Bài giảng Hướng dẫn thí nghiệm Hóa phân tích

1701 Lượt xem

Bài giảng Hướng dẫn thí nghiệm Hóa phân tích

Xem Tải xuống MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 5
BUỔI THÍ NGHIỆM 1 6
BÀI MỞ ĐẦU 6
A. Vấn đề lấy mẫu và chuẩn bị mẫu trước khi định lượng 7
B. Vấn đề biểu diễn số liệu trong Hóa phân tích 8
BÀI CHUẨN BỊ 11
I. Mục đích 11
II. Nội dung 11
II.1. Một số điều cần lưu ý khi tiến hành phân tích định lượng 11
II.1.1. Chuẩn bị thí nghiệm 11
II.1.2. Tiến hành thí nghiệm 11
II.2. Chú ý khi thao tác với các dụng cụ đo chính xác trong
Hóa phân tích định lượng 11
II.2.1. Cân phân tích 12
II.2.2. Dụng cụ đo thể tích 13
II.3. Cách xử lý số liệu và biểu diễn kết quả phân tích 15
II.3.1. Khái niệm về sai số của phép đo 16
II.3.2. Trình tự đánh giá sai số 17
II.3.3. Chữ số có nghĩ a và cách ghi kết quả phân tích 18
II.4. Cách pha các dung dịch chuẩn 19
II.4.1. Chất gốc 19
II.4.2. Pha dung dịch loãng từ dung dịch đặc 20
Câu hỏi cuối buổi 20
BUỔI THÍ NGHIỆM 2 22
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC
(PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG) 22
I. Mục đích 22
II. Nội dung 22
III. Thực hành: Xác định hàm lượng nước kết tinh trong BaCl
2.2H
2O 22
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC
(PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH) 23
I. Mục đích 23
II. Nội dung 23
III. Một số thao tác cần chú ý khi tiến hành phản ứng chuẩn độ 24
IV. Thực hành: Chuẩn độ dung dịch NaOH bằng dung dịch HCl 25
V. Câu hỏi của bài thực hành 26
BUỔI THÍ NGHIỆM 3 27
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC
(PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH – tiếp theo) 27
I. Thực hành: Chuẩn độ oxy hóa khử dùng KMnO427
II. Thực hành: Chuẩn độ tạo phức với Complexon 28
III. Thực hành: Chuẩn độ tạo tủa theo phương pháp Volhard 29
IV. Câu hỏi của bài thực hành 31
BUỔI THÍ NGHIỆM 4
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÔNG CỤ
(PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỆN)
Phương pháp phân tích đo điện thế – Chuẩn độ điện thế 32
I. Mục đích 32
II. Nội dung 32
III. Thực hành: Chuẩn độ dung dịch Na2CO3 bằng dung dịch HCl 33
theo phương pháp điện thế
IV. Câu hỏi của bài thực hành 34
BUỔI THÍ NGHIỆM 5
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÔNG CỤ
(PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG –
Phương pháp phổ hấp thu phân tử vùng sóng UV-VIS) 35
I. Mục đích 35
II. Nội dung 35
III. Thực hành: Xác định nồng độ của SiO3
2-hòa tan trong
mẫu nước bằng phương pháp đường chuẩn 37
IV. Câu hỏi của bài thực hành 38
PHỤ LỤC 39
I. Phương pháp bình phương cực tiểu trong xác định các
hệ số của đường hồi quy 39
II. Phương pháp nội suy số liệu từ kết quả chuẩn độ điện thế 41
TÀI LIỆU THAM KHẢO 43

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị