Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giải các bài tập điện tử cơ bản

Bài giải các bài tập điện tử cơ bản

1902 Lượt xem

Bài giải các bài tập điện tử cơ bản

Xem Tải xuống Bài giải các bài tập không gỉải ĐTCB/CNTT
 
 
1.2  Áp dụng định luật Kirchhoff cho:
   Vòng 1cho:  -12V + 6I1- 4I 2 =0         à    12V = 6I1 – 4I2       (1)
   Vòng 2 cho:  – 6 V+2I3+ 4I 2 +2I3=0   à    6V = 4I3 + 4I2         (2)                                 
   Nút 1 cho:     I1 + I2 – I3 = 0    (3)

  1.    Cho:      4I2 = -12 V + 6 I1          (4)
  2.    Cho:      4I2 =  6 V – 6 I3        à I2 = (6/4)A – I3 =1,5A – I3     (5)
  3.     Cho:     I1 = I3 – I2                  (6)

 
Thay (6) vào (4) cho:
                  4I2 = -12 V + 6 (I3  – I2)      à 10 I2 = -12 V + 6 I3  (7) 
Thay (5) vào (7) được:
        10 (1,5 A – I 3) = – 12 V + 6 I3
         15V – 10 I3 = – 12 V + 6 I3   à 27 V = 16 I3  
      à  I3 = 27/16 = 1,6875 A           ( 8 )
Thay (9) vào (5) cho:
           I2 =1,5 A – I3  =1,5A – 1,6875A   = – 0.,1875 A      ( 9 )
 Từ (6) tinh được:
           I 1 = I 3 – I 2 = 1,6875 – (- 0,1875) = 1,875       (10)
1.3.      1. Phương pháp nút  (KCL):
     Theo chiều đã chọn trong hình. ta có:
             I1 – I2 + I – I3  = 0   à  I1 + I = I2 + I3        (1)
      Gọi điện thế tại nút  là V2, ta viết được:    

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị