Trang chủ » Lập trình » Backup và Restore MySQL Database bằng câu lệnh

Backup và Restore MySQL Database bằng câu lệnh

2398 Lượt xem

Nếu bạn đang sử dụng MySQL database, chắc chắn bạn sẽ không mong muốn dữ liệu của bạn bị mât. Do vậy việc backup MySQL database thường xuyên là cần thiết. Bạn có thể đơn giản hóa bằng cách sử dụng lệnh trong terminal để backup và restore.

Bài viết hướng dẫn bạn cách đơn giản nhất để sao lưu và phục hồi dữ liệu MySQL database.

backup-va-restore-mysql-database-bang-cau-lenh
1. Backup bằng Command Line (sử dụng mysqldump để backup database)
– Để có thể sử dụng dòng lệnh sao lưu cơ sở dữ liệu bạn cần đăng nhập vào server thông qua kết nối ssh như putty

Sử dụng cấu trúc lệnh như sau:

$ mysqldump –opt -u [uname] -p [dbname] > [backupfile.sql]

Trong đó:
[uname] : user của database
[dbname] : Tên của database
[backupfile.sql] : Tên file backup muốn lưu
[–opt] : Các tùy chọn mysqldump
 
 

Ví dụ : Để backup database hoidapit

$ mysqldump -u root -p hoidapit > backup_ttvn.sql  – Bạn cũng có thể tùy chọn các bảng để backup bằng cách liệt kê các bảng, các bảng cách nhau bằng khoảng trắng (dấu space)

$ mysqldump -u root -p hoidapit bang_a bang_b > backup_ttvn.sql – Back up MySQL Database và đồng thời nén lại

Nếu database có dung lượng lớn, bạn cần nén lại, khi đó bạn có thể sử dụng cấu trúc lệnh nén cùng gzip

$ mysqldump -u [uname] -p [dbname] | gzip -9 > [backupfile.sql.gz]  


2. Restore MySQL Database

– Ở trên là cách tạo bản backup, tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu cách restore. Cấu trúc lệnh như sau:

$ mysql -u [uname] -p [dbname] < [backupfile.sql]  

Trong đó:
[uname] : user của database
[dbname] : Tên của database
[backupfile.sql] : Tên file backup đã lưu (file backup muốn phục hồi)
 
 

Ví dụ: Phục hồi database hoidapit

$ mysql -u root -p hoidapit < backup_ttvn.sql  


– Phục hồi database được nén

gunzip < [backupfile.sql.gz] | mysql -u [uname] -p [dbname]  


– Nếu bạn muốn phục hồi một database đã tạo ra trước đó bạn sử dụng lệnh mysqlimport. Cấu trúc lệnh như sau:

mysqlimport -u [uname] -p [dbname] [backupfile.sql]  

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị