Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » An ninh và bảo mật trong Public Cloud Computing

An ninh và bảo mật trong Public Cloud Computing

1662 Lượt xem

Tên luận văn: An ninh và bảo mật trong Public Cloud Computing

Tác giả: Đào Ngọc Thành

Chuyên ngành: Truyền Dữ Liệu Và Mạng Máy Tính

cloud-computing An ninh và bảo mật trong Public Cloud Computing

Luận văn thạc sĩ “An ninh và bảo mật trong Public Cloud Computing” được chia thành các phần sau:

 

Chương 1 –  TỔNG  QUAN  VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY:

Trình  bày  tổng  quan  về khái niệm điện toán đám mây, kiến trúc của điện toán đám mây và giới thiệu một số ứng dụng điện toán đám mây tiêu biể.

Chương 2 –  AN  TOÀN  – AN NINH THÔNG TIN TRONG MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY CÔNG CỘNG:

Giới  thiệu  tổng  quan  về  mô  hình  đám mây công cộng, các  vấn đề  về  an  ninh  và  an  toàn  thông  tin  khi  triển  khai  theo  mô  hình  này,  hiện  trạng  ứng dụng điện toán đám mây công cộng ở Việt Nam

Chương 3 – ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP AN TOÀN – AN NINH CHO CÁC HỆ THỐNG TRIỂN KHAI ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY CÔNG CỘNG:

Nội dung chương này trình bày các giải pháp nhằm đảm bảo vấn đề an toàn và an ninh thông tin cho các hệ thống triển khai điện toán đám mây công cộng. Đặc biệt là các giải pháp đảm bảo an toàn – anh ninh thông tin đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi ứng dụng mô hình này.

 

Link Download:  An ninh và bảo mật trong Public Cloud Computing

Nguồn: http://luanvanthacsi.edu.vn

0/5 (0 Reviews)