Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » 130 Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế

130 Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế

1472 Lượt xem

GIỚI THIỆU

130 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

1. Thị trường ngoại hối là nơi nào ?

a. Diễn ra hoạt động mua bán cổ phần và trái phiếu ghi ngoại tệ

b. Giao dịch mua bán công cụ ghi ngoại tệ

c. Giao dịch mua bán kim loại quý

d. Diễn ra việc mua bán các đồng tiền khác nhau

2. Tại thời điểm t, 1 EUR = 1.3 USD , 1 GBP = 1.7 USD. Thì giá EUR / GBP sẽ là :

a. 0.76

b. 0.765

c. 1.3077

d. 0.7647

3. Giả sử tại thời điểm t, tỷ giá thị trường : 1 EUR = 1 USD , 1 GBP = 1.5 USD của ngân hàng : 2 EUR = 1 GBP , 1.5 EUR = 1

GBP. Vậy chi phí giao dịch = 0 nhà đầu tư có USD, anh ta sẽ khai thác cơ hội = cách nào :

a. Mua GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD, dùng bảng mua EUR với giá : 1 GBP = 2 EUR sau đó bán EUR với giá 1 EUR = 1 USD

b. Mua EUR với giá 1 EUR = 1 USD, chuyển đổi EUR sang GBP với giá 1 GBP = 2 EUR sau đó mua đôla với giá 1 GBP = 1.5

USD

c. Bán GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD sau đó chuyển đổi USD sang EUR sau đó bán EUR với giá 2 EUR = 1 GBP

d. Anh ta đánh giá không có cơ hội

4. Tỷ giá niêm yết gián tiếp cho biết gì ?

a. Bao nhiêu đơn vị tiền tệ bạn phải có để đổi lấy 1 USD

b. 1 đơn vị ngoại tệ trị giá bao nhiêu USD

c. Bao nhiêu đơn vị ngoại tệ cần có để lấy 1 đơn vị nội tệ

d. Bao nhiêu đơn vị nội tệ bạn cần để đổi lấy 1 đơn vị ngoại tệ

5. Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR / USD = 1.3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 thàng : EUR /USD= 1.2728. Nếu tỷ giá giao ngay 3 tháng tới

EUR /USD = 1.15. Nếu bạn có 100.000 EUR trong 3 tháng tới bạn sẽ ?

a. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn USD

b. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR

c. Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR

d. Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn USD

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

0/5 (0 Reviews)