Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Xử lí tín hiệu số

Xử lí tín hiệu số

1446 Lượt xem

Xử lí tín hiệu số

Xem Tải xuống –  Giải thích các khái niệm như: “Tín hiệu”, “Tín hiệu số”, “Xử lý tín hiệu”, “Xử lý tín
hiệu số”…
–  Các khâu cơbản trong hệ thống xử lý tín hiệu số
–  Nêu một số ứng dụng của xử lý tín hiệu số
–  So sánh xử lý tương tựvà xử lý số
–  Giải thích khái niệm “Tần số”