Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Xây dựng Phần mềm Quản lý tiền điện của một xã

Xây dựng Phần mềm Quản lý tiền điện của một xã

1988 Lượt xem
Luận Văn CNTT Xây dựng Phần mềm Quản lý tiền điện của một xã
1. Giới thiệu : Xây dựng hệ thống Phần mềm Quản lý tiền điện của một xã gồm các chức năng sau : Quản lý hộ tiêu thụ, quản lý lượng điện, nhập chỉ số điện, in hóa đơn, danh sách đã thanh toán, số lượng điện tiêu thụ, thống kê, báo cáo…
2. Ngôn ngữ : Visual C# và Microsoft SQL
Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc