Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Xây dựng Phần mềm Quản lý thẻ tính dụng TMC

Xây dựng Phần mềm Quản lý thẻ tính dụng TMC

1495 Lượt xem
Luận Văn CNTT Xây dựng Phần mềm Quản lý thẻ tính dụng TMC
1. Giới thiệu : Xây dựng hệ thống Quản lý thẻ tính dụng TMC gồm các chức năng sau : Quản lý nhập xuất của thẻ tính dụng, quản lý nhân viên, quản lý bán hàng, quản lý đào tạo nhân viên, quản lý hệ thống dữ liệu, quản lý khách hàng, báo cáo, thống kê…
2. Ngôn ngữ : Visual C# và Microsoft SQL
Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc