Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ

XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ

1505 Lượt xem

XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ

Xem Tải xuống  Xây dựng đường ô tô là một công tác tổng hợp, gồm nhiều công việc khác nhau, từ công tác giải phóng mặt bằng đến việc xây dựng nền đường, mặt đường, các công trình trên đường (như cầu, cống, tường chắn…) cho đến các công trình phòng hộ và khai thác đường. Khi xây dựng đường thành phố nó còn gồm công tác xây dựng đường xe đạp, đường người đi, quảng trường, các công trình ngầm, công tác trồng cây và trang trí đường…