Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Xây dựng hệ thống mạng tích hợp Ubuntu và Windows

Xây dựng hệ thống mạng tích hợp Ubuntu và Windows

1460 Lượt xem

Xây dựng hệ thống mạng tích hợp Ubuntu và Windows

XemTải xuống 

 

Để hệ thống mạng LAN tích hợp có thểhoạt động, bạn cần cấu hình địa chỉIP
cho các máy trong cùng một lớp mạng (ví dụcủa trường hợp này là 192.168.10.0).

Đối với các máy tính Windows, thao tác cấu hình được thực hiện bằng cách vào
menu Start>Settings> Network Connectionsvà thao tác trên Local Area
Connection để điền địa chỉIP.
Đối với các máy tính Ubuntu, bạn cần thực hiện theo các bước:
• Mởcửa sổ Network Settingsbằng cách gõ network-admintại cửa sổ
dòng lệnh:
root@ln01:~# network-admin
• Kích chọn Wired connectionvà bấm nút Properties.
• Cấu hình địa chỉIP của Ubuntu cùng lớp với địa chỉ192.168.10.0.