Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » XÁC SUẤT THỐNG KÊ

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

1433 Lượt xem

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Tải xuốngLý thuyết xác suất thống kê là một bộ phận của toán học, nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên và ứng dụng chúng vào thực tế. Ta có thể hiểu hiện tượng ngẫu nhiên là hiện tượng không thể nói trước nó xảy ra hay không xảy ra …