Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Video ứng dụng trong PR, Quảng cáo, Bán hàng, Giao tiếp, Thuyết trình

Video ứng dụng trong PR, Quảng cáo, Bán hàng, Giao tiếp, Thuyết trình

94 Lượt xem

Ngôn từ có sức mạnh vô cùng lớn trong đời sống. Khóa học này giúp bạn khám phá ngôn từ như một vũ khí để PR, Quảng cáo, bán hàng, thuyết trình…

Bạn sẽ học được gì

Dễ dàng thực hiện được cuộc hẹn
Tự tin nói lên ý kiến của mình
Bí quyết tiếp xúc với người lạ
Viết quảng cáo thần sầu
Biến một người dở thành một người giỏi
Kỹ thuật viết giúp một người lên tầng cao mới