Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Video Sketchnote – Diễn họa thông tin bằng hình ảnh | giáo trình hay

Video Sketchnote – Diễn họa thông tin bằng hình ảnh | giáo trình hay

88 Lượt xem

Học được cách ghi chép, truyền tải các ý tưởng trong học tập, công việc và cuộc sống một cách nhanh chóng, dễ hiểu và dễ nhớ

Bạn sẽ học được gì

Ghi nhớ kiến thức nhanh chóng hơn và lâu hơn
Phân tích mọi vấn đề một cách logic nhất theo nhiều hướng khác nhau
Ghi chép và truyền tải các ý tưởng trong học tập, công việc nhanh chóng, dễ hiểu và dễ nhớ.
Phát triển khả năng sáng tạo, khả năng nhìn nhận và giải quyết vấn đề nhanh chóng