Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Video khóa học Thiết kế hiệu ứng bằng Javascript và illustrator | giáo trình hay

Video khóa học Thiết kế hiệu ứng bằng Javascript và illustrator | giáo trình hay

112 Lượt xem

 

 

  • Cơ bản về keyframes và Timeline
  • Nâng cao về chuyển động sử dụng Timeline: sử dụng tham số chuyển động bằng thuộc tính CSS, xử lí thời gian, gia tóc, độ trễ và thời lượng của chuyển động,…
  • Sử dụng callback, run, complete trong Timeline, Sử dụng Scroll Monitor
  • Sử dụng Charming JS: xử lí text chi tiết bằng charming, xử lí hiệu ứng di chuột, sửa lỗi khoảng trắng bằng white space
  • Bản chất hiệu ứng biến đổi hình dạng trong JavaScript
  • Thực hành vẽ chuyển động bằng illustrator và đưa vào JavaScript
  • Bổ sung và hoàn thiện kĩ năng thông qua bài tập thực hành