Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Video khóa học Nghệ thuật và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp | giáo trình hay

Video khóa học Nghệ thuật và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp | giáo trình hay

74 Lượt xem

Lợi ích từ khóa học

Học viên sẽ có đủ bản lĩnh, kiến thức và thực tiễn để trở thành người bán hàng xuất sắc
9 bước trong bán hàng và những kỹ năng cơ bản
Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng
Những hiểu biết và những phẩm chất của người bán hàng chuyên nghiệp
Nghệ thuật giao tiếp trong bán hàng