Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Video khóa học Khai thác lỗ hổng SQL Injection | giáo trình hay

Video khóa học Khai thác lỗ hổng SQL Injection | giáo trình hay

104 Lượt xem

SQL Injection là một trong những kiểu hack web đang dần trở nên rất phổ biến hiện nay. Bằng cách inject các mã SQL query/command vào input trước khi chuyển cho ứng dụng web xử lí, bạn có thể login mà không cần username và password, remote execution, dump data và lấy root của SQL server.
Nếu bạn là một Pentester hay Hacker, Developer, hoặc nhà bảo mật thông tin, khóa học này chắc chắn sẽ rất tuyệt vời cho bạn.