Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Video khóa Học Kế Toán Thực Hành Misa | Kế Toán Tổng Hợp | giáo trình hay

Video khóa Học Kế Toán Thực Hành Misa | Kế Toán Tổng Hợp | giáo trình hay

169 Lượt xem
Bạn sẽ học được gì
  • Lý thuyết các nghiệp vụ kế toán tổng hợp nói chung và kế toán nói riêng
  • Cách sử dụng phần mềm kế toán Misa
  • Phương pháp hạch toán nghiệp vụ kinh tế
  • Cách ứng dụng phần mềm Misa vào công việc